Vi lever i gråzonen

At der i Det gamle Testamente er love, der påbyder straf af abort, skal ikke bruges som argumentation i dag, siger Kristine Hestbech. Foto: Arkiv

Spørgsmål:

Kære Kristine Hestbech

På baggrund af en tv-udsendelse for nogle år tilbage, mener jeg at kunne erindre, at du dér var fortaler for, at livets begyndelse først skete ved fødslen.

Det standpunkt harmonerer dog ikke med Bibelens svar.

Læser man Anden Mosebog 21:22, 23, får man at vide, at der var dødsstraf for at være årsag til, at en kvinde fødte et dødfødt barn.

Mener du for øvrigt heller ikke, at Jesus blev "inkarneret" ved undfangelsen, ellers må du redegøre for, hvornår inkarnationen fandt sted. Det er svært for mig at forstå, at den almægtige Gud, der overgår al menneskelig forstand, blev reduceret til et menneskefoster, således at universet ikke havde en handlekraftig Gud i 9 måneder samt i nogle af drenge- og ungdomsårene, hvor han ikke var fulgt udviklet.

Med venlig hilsen,

Finn Sørensen

Svar:

Kære Finn

Hvis du læser de 4 evangelier, vil du se at inkarnationen placeres forskellige steder.

Mattæus og Lukas: Ved undfangelsen

Markus: Ved dåben

Johannes: Ved skabelsen

Så det er svært at give et entydigt svar på.

Og ja, den udsendelse du refererer til, var "Tal med Gud", hvor vi diskuterede for og imod abort.

Formanden for "retten til Liv" Orla Villekjær mener med Biblen i hånden at kunne fordømme enhver form for abort. Denne sort/ hvide form for argumentation mener jeg slår livet ud af ethvert forsøg på at være menneske, som aldrig foregår i det hvide henholdsvist sorte felt men i gråzonen midt imellem.

At der i Det gamle Testamente står nedskrevet love, der viser datidens syn på eksempelvis abort, synes jeg, du skal være varsom med at bruge som argumentation i dag.

Biblen er skrevet af mennesker og ikke af Gud, og når jeg læser Biblen, så lader jeg altid Jesus "gå igennem" ordene. Dvs. at hans lys og kærlighed skal gennemstrømme ordene, som skal holdes op imod hans forkyndelse. Og der falder dødsstraffen for abort igennem.

At få foretaget en abort er et onde, ja. Men i mange tilfælde er det den udvej, der er.

Og der må du og jeg og alle andre give slip på dommen og bede Jesus om at tage imod det ufødte barn i sin kærlighed.

Det, som jeg mener, er vigtigt, er, at der er god støtte og information til pigen/ kvinden. En støtte og informering, som er renset for fordømmelse af enhver art, og som giver den vordende mor en mulighed for at se at HVIS hun føder barnet, vil der være hjælp og støtte at hente. Og hvis hun da stadig vælger aborten, så at acceptere, at det er hendes valg som menneske.

Med venlig hilsen

Kristine Stricker Hestbech

Sognepræst

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.