Spørg

Hvorfor er køer hellige i hinduismen?

I hinduismen betragtes køerne som nyttige dyr med betydning for velstanden, skriver Dhamu Chodavarapu. Foto: Ritzau Scanpix/Iris

I hinduismen er det forbudt at dræbe og spise køer. Samtidig må det bemærkes, at hinduismen i det hele taget er ikke-voldelig, og mange er vegetarer. Forklaringen på hvorfor lige præcis køer er specielt hellige og ikke må dræbes er todelt

Spørgsmål om hinduismens forhold til køer

Vi hedder Mathias og Stefan og går i 7 klasse. Vi arbejder i øjeblikket med hinduisme og har gået og tænkt på et spørgsmål.

Hvorfor er køer hellige for hinduister? Vi kan læse, at alt liv er helligt, hvorfor er køer fremhævet?

Svar fra hindu

Kære Mathias og Stefan

Jeg er glad for, I har valgt så eksotisk et emne som hinduisme, der giver noget at tænke over og kan være med til at udvide jeres horisont. Det er en god ting for unge mennesker som jer.

Om køer: Generelt er hinduismen "ikke-voldelig", det vil sige, at man må ikke dræbe. Drab er tilladt for nogle kaster som spiser kød. Hvorfor køer er specielt hellige og ikke må dræbes eller spises ses i to ting:

1. Ligesom Jesus afbilledes som hyrde for får, som han har vist sin kærlighed - med antydning af, at han passer på os mennesker - har vi i hinduismen vores gud Krishna, der afbilledes med køer, derfor anses mange køer for hellige, idet man forbinder køer med Guden Krishna.

2. Ligesom får er køerne nyttige dyr - man får mælk og gødning, og de er med til at pløje jorden. Derfor var det et dyr med betydning for velstand.

Derfor har man vist respekt for dyret på den måde.

Mange Hilsener

Dhamu Chodavarapu, hindu