Kroppen betyder mindre i de østlige religioner

I hinduismen brændes kroppen ofte ved døden for at markere dens ligegyldighed. I kristendommen tror man på kødets opstandelse, derfor er der ikke lang tradition for lig-afbrænding i kristendommen, forklarer Søren Korshøj Laursen. -

Reinkarnationstanken gør, at kroppen betyder mindre i hinduismen end i kristendommen og islam, forklarer cand.mag. Søren Korshøj Laursen

Spørgsmål:

Hvad er kroppens betydning i hinduismen? Kan du perspektivere til kristendom og islam?

Med venlig hilsen

Charlotte

Svar:

Kære Charlotte

Tak for dit spørgsmål til www.religion.dk

Jeg synes, det er et meget spændende emne, du her skal i gang med.
Det er klart, at kroppen betyder mindre i de østlige religioner. Du skal her undersøge reinkarnationstanken nærmere. F.eks. er det ofte sådan, at kroppen brændes ved døden for at markere dens ligegyldighed. Lav evt. nogle relevante opslag på www.religion.dk

Perspektiverende hertil kan vi sammenligne med kristendommen, hvor der i vores trosbekendelse siges at vi tror på "kødets opstandelse".
Det er vel derfor, der ikke er særlig lang tradition for at lig-afbrænding i
Kristendom.

Derudover kan man sige, at man indenfor hinduismen har en subtil tro på, at kroppen har sit eget univers. Der findes forskellige energi-zoner, som man forsøger at bearbejde ved f. eks. yoga.

Læs mere her

Her på falderebet fandt jeg også lige et link, der siger meget af det, jeg
her har talt om. Klik her

Du nævner islam og kristendom. Hvis jeg skal nævne noget her, vil jeg sige, at islam nok er den mest kropslige af de to, i hvert fald i forhold til den protestantiske tro, hvor man har en klar afvisning af troen på frelse ved handlinger. Prøv at overveje, hvor meget en muslim "kropsliggør"
underkastelsen af Allah ved sine daglige bønner.

Jeg håber, du blev klogere?

Kærlig Hilsen

Søren Korshøj Laursen
fagredaktør på www.religion.dk