Kroppen kan bare skiftes ud

Man tilbeder ikke Helligånden på nogen måder, men man bruger den som en slags inspirationskilde under meditation, skriver Dhamu Chodavarapu.

Det er vigtigt som hindu at være bevidst om, at kroppens univers ikke overtager sjælens univers, forklarer hindu Dhamu Chodavarapu

Spørgsmål:

Hvordan er de forskellige holdninger til menneskekroppen i religionerne? Mormoner er næsten aldrig overvægtige, hvilket har noget at gøre med deres relgion, mens flere og flere kristne er overvægtige (selvom kroppen er Guds skaberværk). Samtidig er Buddha en "livsnyder" - en tyk gud. Kan I forklare mig, hvordan de forskellige religioner ser på kroppen?

Med venlig hilsen

Sandra

Svar:

Kære Sandra

Menneskekroppen har en særlig stilling i Hinduismen. Og dog, kroppen har en ligegyldig værdi. Derfor afbrænder man den sjælforladte krop.
Der er en klar afgrænsning mellem sjæl og krop. Man anser, at levende væsener har en Atma "sjæl" som er en del af den omnipotente, almægtige Gud "Paramatma". Sjælen er udødelig, men forener sig blot med Gud efter "døden".

Her taler man om kroppen, enten for mennesker eller andre levende væsener. Kroppen har et eget univers med sine behov, som begærlighed, magt, sex, penge, at eje noget og spise med videre.
Vores vigtigste lærdom i Hinduismen, består i at være bevidst om kroppens univers, og at den ikke overtager sjælens univers således, at man ikke bliver fortabt i disse værdier.

Det forventes ikke, at man afstår fra disse værdier, men man skal være påpasselig, at disse ikke overtager og styrer en selv. Vi har nogle "Sanyasier" som fuldstændigt frasiger sig kroppens behov, og dermed lever de uden for samfundet med et håb om en førsteklasses billet til "Moksha", sjælens forening med Gud.

Det er som aske, som omgiver gløden, hvis asken får magten, kvæles gløden og opfylder dermed ikke sit hverv, at skabe rammen for at forene sig med det guddommelige element, så skal den genfødtes til nyt liv for at gøre det godt igen.

I denne evindelige genfødselsrække har kroppen værdi som en skjorte, der bare kan skiftes ud.

Med venlig hilsen

Dhamu Chodavarapu
Debattør og hindu