En sund sjæl i et sundt legeme

Spørgsmål:

Vi er fire studerende, der er ved at skrive vores bachelor, som omhandler kulturmødet, mellem muslimer og dansker, nærmere bestemt mødetmellem pædagoger og muslimske forældre i børnehaven.

Vi mangler information omkring den muslimske opfattelse af kroppen, om den er opdelt ligesom den kristne med et to delt legme altså en krop og sjæl.

Vi mangler ligeledes info omkring bevægelse og om syn på idræt.

med venlig hilsen

Steen Schou

Svar

Kære Steen Schou

Koranen viser klart, at krop og sjæl udgør et hele. Det ikke er nok at tro - man skal også handle aktivt derefter:

"Retfærdighed (birr) er ikke, om I vender jert ansigt mod øst eller vest (når I beder). Retfærdighed er at tro på Gud og den Yderste Dag, på englene, bøgerne og profeterne. (Retfærdighed er) - af kærlighed til Gud - at give af sine (menneskelige og materielle) ressourcer til slægtninge, forældreløse, trængende, vejfarende og tiggere, og til at frikøbe krigsfanger og slaver. (Retfærdighed er) at forrette bøn og betale socialskat (zakât), at opfylde sine forpligtelser, og at være udholdende i trængsler, i nød og i konfliktsituationer. Sådan er de virkelig gudfrygtige (muttaqûn)." (2:177)

Livet er en gave fra Gud. En sund sjæl kræver et sundt legeme, så derfor skal menneskene naturligvis bestræbe sig på at holde deres krop sund og så vidt muligt forebygge skavanker.

Koranen indeholder en vejledning i sund kost. Det har jeg skrevet lidt om i denne artikel.

De daglige tidebønner, fasten og pilgrimsfærden er eksempler på samspillet mellem krop og sjæl - det fandt jeg et par artikler om:
The 'yoga' of Islamic prayer

The partnership between body and soul

Slutningen af sura Ya-Sin, der også kaldes 'Koranens hjerte', lyder således:

"Ser mennesket ikke, at Vi (dvs. Gud) skabte det af en (lillebitte) sæddråbe? Og dog fører det sig frem som en (rethaverisk) kværulant (og diskuterer Guds vejledning). Mennesket tilskriver Os ligesindede, men glemmer, at det selv er skabt. Det siger: "Hvem kan give liv til forvitrede knogler?" Sig: "Han, som skabte dem i første omgang, vil (atter) give dem liv! For Han er kyndig i alle slags skabelse - Han, som giver jer ild af frisk træ, som I nemt kan få til at fænge." Er ikke Han, som skabte himlene og jorden, (også) i stand til at skabe lignende? Jo visselig, for Han er Skaberen, den Alvidende. Når Han ønsker en ting, siger Han blot: "Bliv!" Og den er! Æret være Han, i Hvis hænder herredømmet over alle ting ligger. Til Ham skal I alle vende tilbage!" (36:77-83)

Det må betyde, at krop og sjæl adskilles, når mennesket dør - og genforenes ved opstandelsen

Hvis man søger på "body and soul" på dette link kommer der en lang liste frem. Det vil tage tid at gennemgå den, og jeg kan naturligvis ikke garantere, at der dukker noget op, som I kan bruge.

Islam og sport
Det fortælles, at profeten Muhammed skal have opfordret muslimer til at lære deres børn at ride, svømme og skyde med bue og pil. Han nøjedes ikke med at opfordre andre til at dyrke sport, men var i høj grad selv aktiv sportsudøver. Det fortælles, at han har løbet om kap med sin yngste hustru, har brødes med nogle af sine nærmeste, og at han var en habil svømmer.

Sports practiced by early Muslims

Islam and sport

The importance of being active

Mon ikke, at der herhjemme er forsket i og skrevet om emnet. Prøv for eksempel AMID Akademiet for Migrationsstudier,
Sygeplejersken eller Ugeskrift for Læger.
Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen, muslimsk forfatter og foredragsholder