Hvorfor har Allah skabt ondskaben?

Ifølge islam bliver ethvert barn født rent og syndfri. Men opvækst og omgivelser kan føre barnet i forskellige retninger. Nogle bliver eksempelvis muslimer, andre kristne, jøder, ateister. Nogle bliver gode, nogle bliver onde, fortæller imam Naimatullah Basharat.

Islam lærer, at man ikke i den Nådiges skaberværk vil kunne se nogen mangel. Ikke desto mindre er der mange mangler i verden. Spørgsmålet er derfor: Hvis Allah er god, hvorfor findes der så ondt og lidelse i verden? Imam Naimutallah Basharat svarer

Spørgsmål om islam og det onde

Jeg har et spørgsmål vedrørende islam, som mine venner og jeg længe har spekuleret på, men vi har ikke fået et rigtigt og præcist svar, som kan gøre os klogere.

Vores spørgsmål er følgende: Når Allah (Subhana wa ta'ala) er så barmhjertig og nådig, hvorfor har han så skabt ondskab og lidelser i denne verden?

Jeg håber, I kan komme med et præcist svar og med henvisninger fra Koranen.

Asalam alaykom.

Sara

Svar fra imam

Alt som Gud har skabt er som udgangspunkt godt.

Koranen siger: "Du vil ikke i den Nådiges skaberværk kunne se nogen mangel" (67:4).

Når vi mennesker bruger ordene godt og ondt, refererer vi til menneskets handlinger. En muslim vil derfor sige, at ting og personer er skabt direkte af Gud, mens handlinger tilegnes mennesket.

Gud siger i Koranen: "Vi har visselig skabt mennesket i den skønneste form, (men handler det da ondt), gør vi det igen til det laveste af alle lave (95:5-6).

Ifølge dette vers er mennesket altså skabt i den bedste og skønneste form. Og det betyder, at mennesket er udstyret med tilstrækkelige evner, som kan anvendes til både gode og onde formål. En positiv anvendelse af evnerne betegnes som det gode, og en negativ anvendelse af Guds givne evner betegnes som det onde.

I Koranen finder vi ofte en fortælling mellem godt og gavnligt på den ene side - og ondt og skadeligt på den anden. Koranen siger: "De spørger dig om vin og hasardspil. Sig: I dem begge er der et stort onde og (nogen) gavn for mennesker. Men deres onde er større end deres gavn" (2:220).

Desuden findes der ikke noget absolut godt eller absolut ondt. Handlinger bedømmes efter menneskets gode eller onde hensigter, der efterfølgende gør det til en god eller ond handling.

Ifølge Koranen stammer alt godt fra Allah, og alt ondt er fra menneskets egne handlinger. Koranen siger om dette: "Og når vi lader mennesker smage barmhjertighed, fryder de sig over det, men hvis noget ondt rammer dem, på grund af det deres hænder har sendt forud (af onde handlinger), så bliver de fortvivlede" (30:37).

Koranen siger endvidere: "Men de onde ting, som de havde erhvervet sig, ramte dem. Og de onde ting, som disse har erhvervet, vil også snart ramme de uretfærdige her" (39:52).

Koranen er en retledning for de retfærdige og skelner mellem to slags moralske egenskaber. Den ene gør et menneske i stand til at afholde sig fra det onde, mens den anden får et menneske til at udføre gode gerninger.

Koranen siger om dette: "Sandelig, Allah påbyder (Jer) retfærdighed og godhed og kærlighed som til slægtninge, og Han forbyder (Jer) skændige tanker og synd og overtrædelse. Han formaner Jer, for at I må tænke Jer om" (Sura 16:91).

Bliver man født ond?

Nej, ifølge islam bliver ethvert barn født rent og syndfri. Det er barnets forældre og omgivelserne, der fører det i forskellige retninger og på veje, der gør, at det eksempelvis bliver muslim, kristen, jøde, god eller ond.

Men hvad er så Allahs plan med lidelser, prøve eller straf?

Koranen svarer på det ovennævnte spørgsmål og fortæller filosofien bag prøver og lidelser: "Og Vi vil visselig prøve Jer med en vis del frygt og sult og tab af ejendom og liv og afgrøde, men forkynd glædeligt budskab til de udholdende" (2:156).

Endvidere står i Koranen: "Eller mener I, at I vil indgå i (paradisets) have, når der endnu ikke er sket jer det samme som (skete) dem, der gik bort før jer? Trængsler og nød ramte dem, og de blev voldsomt rystede, indtil Sendebuddet og de som troede med ham, sagde: Hvornår (kommer) Allahs hjælp? Sandelig - Allahs hjælp er visselig nær" (2:215).

I de overnævnte to vers gøres det klart, at man skal stræbe for Allahs sag, man skal anstrenge sig for at få opnå paradis og Allahs velbehag. I nogle tilfælde sætter Allah sine tjenere på forskellige prøvelser, og består de, vinder de Allahs velbehag. Allahs profeter blev også udsat for prøvelser. Næsten enhver profet og deres tilhængere blev forfulgt af modstandere. Men til sidst sejrede profeterne og deres efterfølgere.

Hvad er meningen så med sygdom og død?

I Koranen står: "Og når jeg er syg, helbreder Han mig" (26:81).
Profeten Muhammad (Må Guds fred og velsignelser være over ham) sagde, at for enhver sygdom er der en kur - undtagen mod døden. Medicin er et middel til helbredelse, men i virkeligheden er det Gud, som helbreder.

Ifølge Profetens Hadith (beretning) tilgiver Allah en rettroendes synder og fejltagelser, når han/hun bliver ramt af lidelse, sorg eller sygdom.

Profeten (Må Guds fred og velsignelser være over ham) forbød de troende at ønske døden i tilfælde af lidelse eller ved alvorlig sygdom. Hvis man lider af en alvorlig sygdom, som gør at patienten mister livslysten, så skal han ifølge profeten bede denne bøn: "O Gud giv mig livet, så længe livet er bedst for mig, og lad mig dø, hvis døden er bedre for mig."

Med venlig hilsen
Naimatullah Basharat
Imam

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.