Aminah Tønnsen: Kvindesyn i islamisk tradition

Koranen stiller mænd og kvinder lige. Men da de fleste samfund i verden er patriarkalske, ser virkeligheden ofte anderledes ud.

Spørgsmål:

Hvad er det muslimske kvindesyn? Hvilke rettigheder fik kvinderne under profeten Muhammad og har de bibeholdt disse rettigheder? Hvorfor har kvinderne meget mindre at sige end mændene?

Ligger religionen ikke op til hustruvold når den giver mænd ret til at slå sin kone for at sætte hende på plads? Er kvinderne undertrykt i islam og er det religionens skyld eller hvad?

Jeg vil blive glad hvis jeg kunne få svar på de ovennævnte spørgsmål.

På forhånd tak

Nuray
e-mail: cinarlar@teliamail.dk

Svar:

Kære Nuray

Koranen stiller mænd og kvinder lige. Kvinderne fik igennem Guds åbenbaringer til Profeten Muhammad utallige rettigheder, bl.a. ejendoms- og arveret, ret til at blive forsørget, ret til selv at vælge ægtefælle, ret til at søge skilsmisse og ret til at uddanne sig.

I princippet har kvinderne stadig disse rettigheder, idet Koranen anses for at være universel, dvs. gyldig til alle tider og under alle omstændigheder. Men eftersom langt de fleste samfund i verden er patriarkalske, har det overvejende været mænd, der har fortolket skrifterne. Derfor ser virkeligheden ofte meget anderledes ud end det koranske ideal.

Koranen definerer eksempelvis ikke nogen specifik rollefordeling i familien ud over, at kvinden nævnes som barneføderske og manden som forsørger - hvilket på ingen måde forhindrer kvinden i at deltage i det offentlige liv eller manden i at yde sit bidrag på hjemmefronten. I praksis har det dog ofte været således, at kvinderne ikke har fået adgang til boglig uddannelse og lønarbejde uden for hjemmets fire vægge - medens mændene har taget monopol på styringen af samfundet.

Eksempelvis har mændene via lovgivningen på mange områder tiltusket sig særstatus på kvindernes bekostning.

Mht. mandens "ret til at slå sin kone for at sætte hende på plads", som du skriver, så fremgår det af Profetens sædvane, at der tale om et symbolsk slag, der hverken må forårsage smerte eller efterlade mærker. Et symbolsk slag for at signalere, at der er behov for mægling for at redde et kuldsejlet ægteskab – og ikke grønt lys til at behandle sin hustru efter forgodtbefindende.

Ofte har man set Koranens anvisninger isoleret – i stedet for at se dem som en del af en større helhed. Eller forskellige lærde har fortolket det samme skriftsted meget forskelligt – ja endog diametralt modsat.

Heldigvis er der ved at ske noget – også lovgivningsmæssigt – efter at flere og flere kvinder har fået højere uddannelse og derved indsigt i grundteksterne. Man er også generelt mere og mere opmærksom på, at man er nødt til at se både på de omstændigheder, under hvilke en bestemt passage blev åbenbaret, og på de aktuelle omstændigheder, når vejledningen skal omsættes til praksis.

Mange hilsener

Aminah Tønnsen

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.