De Sataniske Vers

Eksisterer de "Sataniske Vers" rent faktisk som en slags Suraher?

Spørgsmål:

De Sataniske Vers af Salman Rushdie vagte i sin tid opsigt - men jeg har ladet mig fortælle, at De Sataniske Vers rent faktisk eksisterer som en slags Suraher, der dog ikke er blevet medtaget i den endelige udgave af Koranen. Er dette korrekt?

Rene Belloq

Svar:

Kære Rene:

Koranens kapitel 53 hører til de tidlige åbenbaringer fra Mekka-perioden, som igen og igen fordømmer flerguderi og afgudsdyrkelse - og vidner om Profeten Muhammad som den almægtige Guds profet og sendebud.

Kapitlet starter således med en forsikring om, at Profeten Muhammad omhyggeligt gengiver de åbenbaringer, han modtager fra Gud gennem ærkeenglen Gabriel, som viser sig for ham (vers 1-11), som fx under Profetens himmelfærd (vers 12-18).

Dernæst følger en af de mange koran-passager, der opfordrer de hedenske arabere til at opgive deres forfædres afguder (Lât, 'Uzza og Manât), der - ligesom kvindelige engle - på særlige kultsteder blev tilbedt som "gudedøtre". Disse er blot opstået i forfædrenes frie fantasi, som en ønskedrøm, og har ikke den ringeste autoritet. Gud opfylder imidlertid ikke menneskenes forfængelige ønsker og begær, men vejleder dem til deres eget bedste, for Han råder over alt (vers 19-25) .

Herefter opfordres hedningene til i stedet at tjene og lovprise Gud, den Almægtige - Ham, der tilgiver menneskenes mindre synder og fejltagelser, når blot de holder sig fra de store synder (vers 26-32). Vers 32 slutter med en advarsel imod selvforherligelse og selvretfærdighed.

Der har altid være mennesker, der har forsøgt at miskreditere Profeten Muhammad og så tvivl om Koranens autensitet - bl.a. ved at påstå, at visse åbenbaringer er blevet udeladt af Koranen. Passagen 53:19-25 er en af dem. Onde tunger påstår, at Profeten i første omgang - under satans indflydelse - skulle have tilladt muslimerne at tilbede de tre gudinder, men at tilladelsen senere blev erstattet med en afvisning af dem. Deraf betegnelsen "de sataniske vers".

Som muslim tror man på, at Koranen indeholder en nøje gengivelse af de åbenbaringer, som Profeten Muhammad fik i årene 610-632. Alt andet må stå for folks egen regning.

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen