De Ti Bud og deres paralleller i Koranen

Der findes mange paralleller mellem Koranen og De Ti Bud i kristendommen. Foto: Scanpix Ritzau/Jan Dagø

Kan man finde De Ti Bud i Koranen? Aminah Tønnsen svarer

Spørgsmål om De Ti Bud

Kære Aminah

Hvordan kan man finde ud af, om - og i så fald hvordan - De Ti Bud er gengivet i Koranen?

Venligst,
Lone Møller-Hansen

Svar fra Aminah Tønnsen

Kære Lone Møller-Hansen

Koranen er én lang anvisning på, hvorledes man skal omgås alt det, Gud har skabt. Også de historiske fakta og fortællingerne om profeternes liv og levned giver os et fingerpeg om, hvorledes menneskene bør handle.

Derfor kan man godt sige, at "De Ti Bud" (som jo er en kodeks for ret færd) findes i Koranen - dog med nogle afvigelser og ikke samlet som i 2. Mosebog.

1. bud: Du må ikke have andre guder end mig

Koranen 6:116. Gud vil ikke tilgive afgudsdyrkeri. Han tilgiver hvem Han vil andre synder; men den, som tjener andre guder end Gud, har fjernet sig langt fra sandheden.

Gud genindfører i Koranen det oprindelige 2. bud, billedforbudet.

Koranen 16:74. Frembring intet, der har lighed med Gud - thi Gud ved alt; men I ved intet.

2. bud. Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn.

Koranen 9:62. De sværger ved Gud for at behage jer; men det ville være mere passende, om de ville behage Gud og Hans sendebud - om de virkelig er troende.

3. bud. Husk sabbatsdagen og hold den hellig.

Koranen 62:9-10. Oh I troende! Når der kaldes til bøn på forsamlingsdagen, da hengiv jer ivrigt til ihukommelse af Gud og lad jeres forretninger hvile imens. Det er bedre for jer, om I blot vidste det. Men når bønnen er afsluttet, da spred jeg i landet og søg Guds nåde (ved at efterkomme jeres forpligtelser). Ihukom Gud tit og ofte, at det må gå jer godt.

(Arbejde er nemlig også en form for tilbedelse)

4. bud. Ær din far og din mor.

Koranen 17:23. Herren har påbudt jer ikke at tilbede andre end Ham og at tage jer kærligt af jeres forældre.

5. bud. Du må ikke begå drab.

Koranen 17:31 & 33. Dræb ikke jeres børn af frygt for fattigdom ... Tag ikke liv, som Gud har helliggjort ...

6. bud. Du må ikke bryde et ægteskab.

Koranen 17:32. Nærm jer ikke hor! Det er en afskyelig handling og en slet vej (at begive sig ud på).

(Eller er der snarere tale om en opfordring til ikke at søge skilsmisse? I så fald har den ingen pendant i Koranen, for Koranen tillader skilsmisse - men Profeten skal have tilføjet: "Af alt det, Gud har tilladt, er skilsmisse det, Han synes mindst om.")

7. bud. Du må ikke stjæle.

Koranen 5:41-42: Slå hånden af den tyvagtige mand eller kvinde - en straf, der skal tjene som eksempel fra Gud for deres forbrydelse. Gud råder over alt; men hvis tyven angrer sin forbrydelse og gør skaden god igen, da vender Gud sig atter til ham, for Gud er tilgivende og barmhjertig.

8. bud. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

Koranen 24:4. De, der fremsætter anklager mod ærbare kvinder uden at kunne fremføre fire vidner, skal straffes med firs slag. Og før dem aldrig mere som vidne (i andre sager), for de er visselig (gemene) overtrædere.

9. bud. Du må ikke begære din næstes hus.

10. bud. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, han okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom.

Koranen 20:131. Ret ikke dit begærlige blik på det, Vi har givet nogle (frem for andre). For det er ved dette livs ydre glans og ære, at vi sætter dem på prøve. Men Herrens underhold er bedre og langt mere vedvarende.

Disse ciater skal blot ses som eksempler, der findes i forskellige variationer rundt omkring i Koranen.

Desuden er der nogle længere passager med forskellige anvisninger på ret færd: Koranen 31:12-22, 49:1-15 og 17:22-39.

Med venlig hilsen,
Aminah Tønnsen

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.