En god muslim gør andre lykkelige

Islam handler ikke bare om den rette tro - det også vigtigt, hvordan man behandler andre. - Foto: Arkiv

Den ultimative lykke findes først i Paradis. Men her og nu har man alligevel et ansvar for andres lykke, skriver muslimske Safia Aoude

Spørgsmål:

Jeg har lige nu projekt om lykke, derfor synes jeg det er vigtigt at komme ind på, hvordan religion forholder sig til lykke.

Så det kunne være dejligt, hvis du kunne forklare mig lidt om, hvordan lykke hænger sammen med islam, og hvad den siger om, hvordan man bliver lykkelig.

Emma

Svar:

Hej Emma

Islam beskriver nøjagtig den vej, mennesket skal gå for at opnå lykke. Det er såmænd nemt nok; man skal bare følge Allahs åbenbaringer og Profetens sædvane.

Den ultimative lykke for en muslim opnås dog først ved indtrædelse i Paradis; det vil sige i det hinsidige efter Dommedag. Dette er den største lykke for en muslim: at opholde sig for evigt i Paradis, stedet uden bekymringer og stedet, hvor alle ens behov bliver opfyldt.

Men hvad så i det nuværende liv? Hvis man nu bliver ramt af ulykker i form af f.eks. finansiel konkurs, tab af familiemedlemmer, alvorlig sygdom osv. Er dette da en ulykke? Og sker disse ting, fordi man ikke har fulgt åbenbaringerne og Profetens sædvane?

Islam opererer ikke med begrebet "god" eller "dårlig" karma. Alt, hvad der sker for en muslim i det nuværende liv er Allahs vilje og dermed "god" karma; den sorg og vrede, vi mennesker føler pga. ulykke, skyldes vores manglende indsigt i Allahs planer. Den troende bliver gennem åbenbaringerne og Profetens sædvane igen og igen mindet om, at han/hun skal lovprise Allah for alting, som man oplever i sit liv - også de ting, der bebyrder sjælen med negative følelser og skuffelser.

For selv om vi ikke altid kan se og forstå meningen med det, der sker med os, så er Allah den bedste til at lægge planer for os, og i sidste ende er dette liv en test, som vi kan bestå. I Koranen siges det: "Allah pålægger ingen mere, end han kan bære. Enhver får, hvad han har fortjent, og bliver draget til ansvar for, hvad han har bedrevet." (2:286)

Det er først, når vi har afsluttet vores liv - når vi dør - at denne test og de handlinger, vi begår - bliver afsluttet og regnskabets time begynder. Med dødens indtræden, begynder regnskabets time, og hvis regnskabet falder til fordel for den troende, kommer han/hun i Paradis til evig lykke.

Når vi er så heldige at opleve lykke allerede i det nuværende liv, så bør muslimer takke Allah, fordi denne lykke er et særligt udslag af Allahs barmhjertighed. Men vi skal også takke Allah for de ulykker, vi oplever, idet vi jo ikke altid kan vide, hvorfor de sker, og om ikke Allah alligevel er barmhjertig gennem ulykken; det kunne måske være meget værre for os, hvis ikke vi mødte barmhjertighed.

Muslimer har fået pålagt et ansvar for også at gøre andre lykkelige. Det kan f.eks. være gennem velgørenhed og almisser, smil til vores medmennesker, en høflig og venlig opførsel og hjælp til andre, der har det svært. På denne måde bliver mennesket et redskab for Allahs nåde og kan gøre andre lykkelige.

Med venlig hilsen
Safia Aoude
Muslim og jurist