Er det den samme Gud?

Biskop Niels Henrik Arendt har skrevet flere bøger om forholdet mellem kristendom og islam. - Foto: Foto: Peter Kristensen

Man kan godt sammenligne gudsbilledet i kristendommen og islam, skriver biskop Niels Henrik Arendt

Spørgsmål:

Jeg skal skrive en opgave om gudsbegrebet i islam og kristendom. Jeg vil meget gerne vide, om man kan sammenligne gudsbegrebet i kristendom og islam, og på hvilke punkter de adskiller sig fra hinanden?

Svar:

Man kan godt sammenligne gudsbegrebet i de to religioner. De er begge monoteistiske, og de har begge en opfattelse af Gud som skabergud.

Fælles for religionerne er også, at de opfatter Gud som en Gud, der kommunikerer eller åbenbarer sig.

Men der, hvor de virkelig adskiller sig fra hinanden, er i opfattelsen af Guds relation til mennesket. Hvor islam strengt fastholder Guds hinsidighed og grundlæggende fremmedhed, fortæller kristendommen, at Gud valgte at knytte sin historie så meget sammen med menneskers, at han vandrede og vandrer sammen med dem i mennesket Jesus Kristus.

Dermed er Gud i kristendommen nærværende og kendt - uanset at der sider hos ham, man som kristen alligevel ikke kan se til bunds i.

Med hensyn til litteratur om emnet vover jeg at henvise til mine egne bøger "Gud er stor" kapitel 3 og 4, og "Er det den samme Gud?", hvor kapitlerne 3,4 og 5 eksplicit behandler gudsbilledet i islam og kristendommen.

Venligste hilsner
Niels Henrik Arendt
Biskop over Haderslev Stift

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.