Er min søster blevet muslim?

(C) PPE/NBPicture Press Europe (PPE) Edwin Veloo Twickelstraat 18 2241 XE Wassenaar The Netherlands Mobile: 06-43497725 Fax 084 7384869 veloo@wanadoo.nl http://www.picturepresseurope.com/ Foto: /colourbox.com

Hvis din søster og svoger er blevet gift på rådhuset, har de hver især underskrevet vielsespapirerne og er således gift ifølge dansk lov og ret, skriver Aminah Tønnsen til en bekymret spørger

Spørgsmål:

Hej Aminah

Jeg skriver til dig, da min søster (dansk kristen, men ikke stor troende), lige er blevet gift i al hemmelig for hendes familie. Hun er blevet gift med en pakistaner som er muslim. Han er født og opvokset her i Danmark. De blev viet på rådhuset for nogle måneder siden. I søndags blev der holdt en stor fest for dem, hvor hun skulle have en pakistansk dragt på.

De har været sammen i 4 år, og de er begge i alderen 20 år.
De siger, at de blev gift, for at få fred fra hans far, og vist også den ældste af hans brødre. Faren og storebroderen har sagt, at min søster og hendes kæreste skulle giftes, før de kunne acceptere det, ellers ville de slå hånden af min søsters kæreste.

Jeg synes bare det er mærkeligt. Nu har de været sammen i snart 4 år og så kommer dette ultimatum først nu?

Min søster er meget ulykkelig, og jeg tror virkelig det hele er blevet trukket ned over hovedet på hende.

Kan hun være blevet muslim?
Hvor stor indflydelse har faren i familien?
Hvor meget kan faren bestemme over ægteskabet, og min søster?
Hvis hun vil skilles fra ham, hvordan skal hun så forholde sig?

Med stor bekymring

Christina Jensen

Svar:Kære Christina

Jeg forstår din bekymring; men tror på den anden side også, at du bekymrer dig unødigt meget.

Det er meget forståeligt, at din svogers familie har presset på for at få hans og din søsters forhold afklaret, idet et seksuelt forhold ifølge islam bør foregå inden for rammerne af et lovformeligt ægteskab. Ydermere har din svoger nået en alder, hvor familien har syntes, at det var på tide, at han fandt sig en kone i det pakistanske miljø - såfremt hans forhold til din søster ikke var alvorligt nok til, at han ville formalisere det.

For at fejre den glædelige begivenhed og for at undgå tvivl og sladder, bekendtgøres ægteskab for omgangskredsen, eksempelvis med en fest ifølge lokal skik og brug. Tilhører man et mindretal, vil man ofte følge oprindelseslandets skik og brug og iklæde brug og brudgom traditionelle (i dette tilfælde pakistanske) bryllupsdragter.

Hvis din søster ikke har skrevet under på noget i forbindelse med festen, så er hun hverken blevet muslim eller blevet 'islamisk' gift, for begge dele kræver naturligvis hendes udtrykkelige mundtlige og skriftlige samtykke.

Hvis din søster og svoger er blevet gift på rådhuset, har de hver især skullet underskrive vielsespapirerne og er således gift ifølge dansk lov og ret. Hvis et sådant ægteskab skal opløses, skal man først søge om separation, senere om skilsmisse. Det er - så vidt jeg ved - statsamterne, der tager sig af disse ting.

Men hvorfor dog søge om skilsmisse, hvis de blev gift, fordi de er glade for hinanden? Ethvert ægteskab kræver en indsats i form af tålmodighed, overbærenhed, lydhørhed og fleksibilitet fra begge parter for at lykkes - uanset evt. kulturelle og religiøse forskelle. En kontinuerlig dialog og nysgerrighed over for ægtefællens tro, kultur og rødder er også nødvendig. Der er især mange ting at sætte sig ind i og afklare på forhånd, hvis man ønsker at få børn sammen.

Jeg tror, at både din og din søsters usikkerhed bunder i, at I ikke kender nok til pakistansk levevis. Jeg vil anbefale jer at læse journalisten Rushy Rashids bøger: "Et løft af sløret", "Bag sløret" og "Du lovede, vi skulle hjem". Hun har detaljeret og levende beskrevet, hvorledes kulturelle og patriarkalske traditioner - iblandet religion - styrer herboende pakistanske familiers hverdag.

Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen,
forfatter og foredragsholder