Er prævention tilladt i islam?

Der er flere tilhængere end modstandere af prævention blandt muslimske lærde, skriver muslimsk forfatter Aminah Tønnsen

Spørgsmål:

Salam aleikum.

Jeg har altid spekuleret på, om man gerne må bruge kondom og andre former for beskyttelse, når man er gift?

Svar:

Muslimske lærde har lige siden Profetens dage diskuteret, hvorvidt brug af prævention er tilladt i islam eller ej, og både tilhængere og modstandere har fundet deres argumenter i Koranen og hadith.

Der har dog været langt flere tilhængere end modstandere. Tilhængerne har for manges vedkommende præciseret, at der ikke må være tale om en varig foranstaltning (sterilisation) for helt at undgå at få børn, men at prævention må benyttes for at mindske antallet af børn og/eller øge afstanden mellem dem. Man præciserer endvidere, at der skal være tale om en gensidig beslutning, at ægtefællerne sagt med andre ord skal ty til "shûrâ" dvs. indbyrdes rådslagning (jfr. Koranen 2:233 og 42:38).

Regeringer har endvidere diskuteret, om man fra statens side kunne gennemføre familieplanlægningsprogrammer for at bremse den hurtige befolkningstilvækst uden derved at bryde med islamiske principper. Som i så mange andre spørgsmål, har meningerne været delte; men allerede i 1937 udstedtes i Ægypten en fatwa, der godkendte prævention som middel til - i børnenes interesse - at øge afstanden mellem fødsler, og et egentligt familieplanlægningsprogram blev lanceret i 1967. Også lande som Iran (1964), Jordan (1964), Pakistan (1965), Tyrkiet (1965), Marokko (1966), Indonesien (1968) og Tunesien (1973) har givet grønt lys for familieplanlægnings programmer.

Du kan finde argumenterne for og imod i disse artikler:

Familieplanlægning

Family planning and islamic jurisprudence

I FATWA-banken på Islamonline kan du finde nogle nyere svar, der bekræfter og uddyber de forskellige synspunkter:

Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.