Frihed og ansvar i islam

Har man sagt frihed, må man også sige ansvar, skriver Aminah Tønnsen.

Hvad har islam at sige om frihed? Aminah Tønnsen svarer

Spørgsmål:

Hej Aminah

Vi er 4. års lærerstuderende fra N. Zahle seminarium, der søger hadith tekster/skrifter til brug i undervisning i en 8. klasse. Det overordnede emne for vores undervisning er frihed. Vi vil tale med eleverne om frihedsbegrebet i både Kristendommen og Islam. Vi vil høre dig, om du kan henvise til nogle hadith eller steder i Koranan, der handler om frihed. Vi håber du kan hjælpe os.

Venlig hilsen Louise, Morten og Mia

Svar:

Det er helt grundlæggende i islam, at mennesket har frihed til at vælge eller fravælge Gud og tro - til at handle inden for eller uden for de rammer, som Guds vejledning definerer - men at mennesket skal stå til ansvar for sine valg og fravalg.

Gud har givet mennesket intellektet ved at blæse af Sin ånd (ruh) i fosteret. Derved adskiller menneskene sig fundamentalt fra den øvrige skabelse:

"Han er den, der har skabt alt på ypperligste måde. Han skabte mennesket af ler, og dets efterkommere af et ekstrakt af en ubetydelig væske. Han formede DET og blæste af Sin ånd (ruh) i DET. Og Han gav JER hørelse, syn og hjerte. Liden er JERES taknemmelighed." (Koranen 32:7-9)

Med intellekt følger ånds-, tanke- og handlefrihed - og dermed muligheden for selv at træffe nogle valg i tilværelsen:

"Der kan ikke være tvang i trosanliggender." (2:256)

"Dette er sandheden fra Herren. Lad den, der vil, tro - og lad den, der vil, afvise at tro." (18:29)

"Vi har visselig vist ham vejen. Om han vil være taknemmelig eller utaknemmelig, er op til ham selv." (76:3)

"I har jeres tro - jeg har min." (109:6)

"Fromhed er - ud af kærlighed til Gud - at give af jeres formue til slægtninge, forældreløse, trængende, vejfarende og tiggere - og til at frikøbe krigsfanger og slaver." (2:177)

"Og hvad kan forklare dig, hvad den stejle vej (til Gud) er? Det er at frigive en slave eller bespise (og vise omsorg for) en trængende i nødens stund, den forældreløse slægtning og den fattige i støvet." (90:12-16)

Har man sagt frihed, må man også sige ansvar:

"Han har gjort jer til Sin arving og stedfortræder på jorden - generation efter generation. Den, der nægter at vedkende sig ansvaret, vil bære ansvarets byrde. ... Når regnskabets time oprinder, skal hvert enkelt menneske stå til ansvar for sine handlinger på jorden." (35:39 & 45)

Ansvaret påhviler dog kun den, der har nået skelsår og alder, som har sin fornufts fulde brug, og som er blevet gjort bekendt med Guds ord og vejledning - uden den er man "uvidende / djâhil":

"Den, der lader sig vejlede, gør det til sit eget bedste - og den, der lader sig vildlede, går sin egen fortabelse i møde. Ingen sjæl skal bære en andens byrde. Ej heller vil Vi straffe nogen uden forud at have sendt en budbringer." (17:15) (jvf. 28:59 & 6:131-132)

Se også min kommentar "Frihed er fællesnævner for Koranen og Evangeliet" (Kristeligt Dagblad den 30. dec. 2003)

Og: http://www.islamstudie.dk/aa_frihed.htm

Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen