Har Mekka været åben for ikke-muslimer?

Da der sidste år var én, der foreslog, at man burde invitere jødiske og kristne autoriteter til dialogmøde i Mekka, blev forslaget nærmest forbigået i tavshed, fortæller muslimske Aminah Tønnsen. - Foto: Foto: Arkiv

Koranen forbyder afgudsdyrkere at besøge Mekka, men ikke-muslimer har flere gange sneget sig ind i byen i forklædning, fortæller muslimske Aminah Tønnsen

Spørgsmål:

Kære Aminah,

Mekka er ikke tilladt for ikke-muslimer, men hvor langt tilbage går denne tradition? Har der været nogle tidspunkter i moderne tid, hvor Mekka har været åbent for besøgende, der ikke var muslimer?

Jeg underviser i religion, og nogle af mine elever mener at have læst at det i 1970erne var tilladt ikke-muslimer at besøge Mekka.

Med venlig hilsen Christina Bojesen

Svar:

Kære Christina

I Koranen hedder det i sura 9 vers 28:

"Oh I, der tror! De, der sætter andre ved Guds side (al-mushrikûn), er (åndeligt) urene (najasun). Lad dem ikke nærme sig det fredhellige bedehus efter dette år er omme. Hvis I frygter fattigdom, vil Gud nådigt berige jer - om Han vil. Gud er visselig alvidende, alvis."

Verset er åbenbaret i Medina i år 9 ifølge den islamiske kalender, det vil sige år 631. Forbuddet skulle træde i kraft "efter dette år er omme", dvs. ved årsskiftet 9/10 ifølge den islamiske kalender og gælde "det fredhellige bedehus", dvs. Ka'baen - og dens nærmeste omgivelser.

"Hvis I frygter fattigdom" hentyder til, at Ka'baen i Mekka har været et yndet pilgrimsmål for hedninge i tiden inden Profeten Muhammeds tilbagevenden til Mekka, hvor langt de fleste af byens indbyggere blev muslimer.

Med pilgrimsbesøg følger altid en livlig handel og gode indtjeningsmuligheder, og nogle mekkanere har givetvis frygtet, at forbuddet imod hedningenes tilstedeværelse ville medføre fattigdom.

Det er værd at notere, at forbuddet er møntet på al-mushrikûn, på de, der "sætter andre ved Guds side", dvs. afgudsdyrkere og hedninge, og at det er det eneste sted i Koranen, hvor mennesker omtales som (åndeligt) urene (najasun).

Til gengæld omtales (åndeligt) rene mennesker utallige steder: de rene af hjertet, de oprigtigt troende. Profeterne er blandt dem, der specifikt omtales som rene, bl.a. Johannes (19:12-15) og Jesus (19:16-21).

Jøderne og de kristne defineres ifølge Koranen som troende, som tilhørende Bogens Folk, og som derfor ikke har noget at frygte (på Dommedag): 2:62, 2:112, 3:113-115, 5:72, 8:2-4, 16:97 m.fl. Dermed er jøder og kristne strengt taget ikke omfattet af forbuddet i 9:28.

Hvornår forbuddet imod at betræde området i og omkring Mekka er kommet til at indbefatte jøder og kristne også, er jeg faktisk aldrig stødt på oplysning om. Ligesom jeg ej heller ved, hvornår Medina er blevet erklæret forbudt for ikke-muslimer. På Profetens tid var der jo da en stor jødisk befolkningsgruppe i byen.

Jeg er ikke vidende om, at det i nyere tid i en periode skulle have været tilladt ikke-muslimer at besøge Mekka. Da der sidste år var én, der foreslog, at man burde invitere jødiske og kristne autoriteter til dialogmøde i byen, blev forslaget nærmest forbigået i tavshed.

Ikke-muslimer i Mekka
Det er imidlertid en kendt sag, at flere ikke-muslimer har sneget sig til Mekka i forklædning og senere har skrevet om deres oplevelser, bl.a.:

Den italienske rejselystne Ludovico di Varthema havde opholdt sig i Indien og handlet med krydderier i en årrække, før han havde held til i 1503 at slutte sig til en karavane i Damaskus med Mekka som mål.

Efter nogen tid i Mekka blev han imidlertid genkendt af en tyrkisk pilgrim, der mente at have set ham i Venedig. Han blev kastet i fængsel, men løsladt, da han simulerede sindssyge, og afskibet mod Indien.

Varthema giver i en bog, der udkom første gang i Rom i 1510, en troværdig beskrivelse af pilgrimsritualerne og lokaliserer helt rigtigt Profetens grav i Medina - og ikke Mekka - og afliver flere andre myter.

Nysgerrighed førte også den indisk-fødte englænder John F. Keane til Mekka i 1877-78. Han havde levet blandt muslimer hele sit liv og talte flydende urdu. Han købte sig til navnet Muhammad Amin og blev optaget i en indisk karavane.

Han tilbragte de første ti dage i Mekka indendørs og studerede livet omkring Ka'baen fra vinduet i sit logi, før han vovede sig ud i byen. Han skrev senere: "jeg agerede løgnen så godt, at jeg selv troede på den" og "jeg føler mig så meget hjemme, som havde jeg været muslim hele mit liv."

Den afrikansk-fødte engelske militærmand Arthur J.B. Wavell bragte en swahili muslim med sig, da han vendte hjem til England i 1907. Året efter skaffede de sig falske tyrkiske pas, sejlede fra Italien til Egypten, og rejste via Beirut til Damaskus, hvor de tilbragte ramadanmåneden i streng faste.

De fandt sig en rejsefælle i byen og tog med den nylig indviede jernbane fra Damaskus til Medina. Wavell er - så vidt vides - den sidste ikke-muslimske forfatter, der har foretaget pilgrimsritualerne i Mekka.

Jeg vender tilbage, hvis det lykkes mig at få mere konkret svar på dine spørgsmål.

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen
Muslimsk forfatter og foredragsholder