Hjælp - min muslimske datter isolerer sig!

"At fravælge uddannelse er noget af det mest u-islamiske, man overhovedet kan gøre," skriver forfatter Aminah Tønnesen og påpeger, at i Saudi-Arabien, som ellers regnes for konservativt, er kønsblandet undervisning i stigende grad almindeligt. Foto: Kilde: Sebastien JARRY

Jeres datter er på afveje, for islam kræver ikke, at muslimer kun omgås muslimer, svarer forfatter Aminah Tønnesen

Spørgsmål:
 
Hej Aminah,

Jeg henvender mig til dig, da jeg er i syv sind mht at rådgive min datter. Hendes far er muslim (pakistaner), dog er han ikke praktiserende muslim. Jeg er ikke konverteret til islam, men har dog gennem årene taget noget af islams levevis til mig.
 
Min datter har gennem sine arabiske venner fået interesse for islam, hvilket er helt fint. Hun er dog i sin interesse for islam begyndt at blive ret ekstremistisk og tolererer intet, der ifølge hende ikke har med islam og Koranen at gøre.
 
Hun har altid haft en meget dominerende adfærd, og denne dominans overfører hun nu til at irettesætte alt og alle. Uden at være alt for kritisk vil jeg sige, hun ser ned på alt og alle, der ikke følger Koranen, sådan som den tolkes af arabere.
 
Det skal dog siges, hun går ikke med tørklæde endnu, da hun mener, at det vil være forkert før hun er 100% sikker på, at hun også har hjertet med i det.

Mit problem er, at jeg mener, at hun er på afveje, da meget af det, hun tager til sig fra sine venner om islam, hører til den kulturelle del af islam, der på ingen måde kan retfærdiggøres, da islam er èn ting og kultur noget helt andet.
 
Dette har medført, at hun har besluttet sig for, at socialt samvær med mennesker, der ikke lever ifølge islam er forbudt. Hun er lige startet på pædagoguddannelsen, hvilket har været hendes største ønske siden folkeskolen. Hun har det lidt svært med at studere, men hun mente, at når hun startede, ville hun kunne få hjælp fra sine medstuderende, hvilket jeg gav hende ret i.
 
Problemet er, at hun allerede inden studiet rigtig startede lukkede sig selv ude af fællesskabet ved at fravælge den obligatoriske ryste-sammen-tur og den første fælles fest, der blev holdt på studiet. Hun siger, at hun ikke "klikker" med dem og ikke føler sig som en del af fællesskabet.
 
Hun overvejer nu at stoppe på uddannelsen, hvilket har fået bølgerne til at gå højt, når vi har talt sammen. Jeg har prøvet at forklare hende, at selv om hun gerne vil udøve islam, er det vigtigt for hende også at være en del af samfundet. Hun kan sagtens gå med til fredagsbar og fester uden at drikke og gøre dumme ting.
 
Jeg har fortalt hende, at hvis hun skal gøre sig håb om at komme tættere på medstuderende, skal hun være åben over for dem og ikke dømme nogen. Når jeg begynder med mine forklaringer, vender hun mig ryggen, hvis vi er sammen eller lægger røret på, hvis vi taler samme i telefonen.

Hun er faktisk så langt ude, at det eneste hun ønsker er, at hendes far skal finde en mand til hende, der kan forsørge hende, så hun, ifølge hende selv, kan gå hjemme og ikke bekymre sig om noget som helst.
 
Hendes far er dog ikke interesseret i at finde en mand til hende, det skal hun selv. Han vil gerne være behjælpelig med at finde forskellige "emner", hvis det er det, hun ønsker, men han mener, det er vigtigere for hende at få en uddannelse, så hun kan forsørge sig selv.

Jeg har meget respekt for dine meninger og vil meget gerne have din hjælp til at rådgive min datter.

Er hendes far og jeg helt ved siden af med hensyn til, at hun sagtens kan deltage i det sociale uden at fravige islam? Findes der en bog, der omhandler disse problematikker?

Med håbet om et hurtigt svar.

Venlig hilsen
Eva

Svar:
 
Hej Eva,

Som forældre må vi ind i mellem sluge en kamel eller to, og det kommer vi såmænd nok over i det lange løb; men her har du og din mand virkelig fået jeres sag for.

Jeres datter er tydeligvis i den 'berømte' startfase, hvor hun i sin søgen efter en ny identitet, skal overbevise sig selv og sine venner om, at hun er en god nok muslim og mener det alvorligt.

I den fase kan de mest mærkværdige ting pludselig få enorm betydning, og mange er lidt af en prøvelse for deres omgivelser. De fleste falder dog til ro efter nogen tid og bliver til at være i stue sammen med igen; men det er bekymrende, at jeres datter tænker på at opgive sin uddannelse.

Jeg har læst din mail flere gange, og jeg kan hurtigt erklære mig enig i, at jeres datter er på afveje og ikke tolker tingene på den mest hensigtsmæssige måde; men det er svært at komme med et bud på, hvordan I skal forholde jer, når hun ikke vil tale med jer om situationen.

At fravælge uddannelse er noget af det mest u-islamiske, man overhovedet kan gøre. Om kvinder, uddannelse og karriere: http://www.islamstudie.dk/familie_koen.karriere.htm

At hun har besluttet sig for, at socialt samvær med mennesker, der ikke lever ifølge islam, er forbudt, er i direkte modstrid med Koranen, der kun forbyder omgang med ikke-muslimer, der direkte modarbejder og bekriger islam og muslimer:
 
Gud forbyder jer ikke på venlig og retfærdig vis (at omgås) dem, der ikke bekæmper jeres tro og ikke fordriver jer fra jeres hjem. Gud elsker de retfærdige. Gud forbyder jer derimod (at omgås) dem, der bekæmper jeres tro, der fordriver jer fra jeres hjem og hjælper andre med at fordrive jer. Det er sådanne, der begår uret.
(Koranen 60:8-9)

Det giver ej heller mening i forhold til Profeten Muhammads sædvane, eftersom det tydeligt fremgår at hadith-litteraturen, at Profeten omgikkes både jøder og kristne.

Om venskab og samarbejde mellem jøder, kristne og muslimer: http://www.islamstudie.dk/etik_leveregler.venskab.htm

Jeres datter kan ej heller retfærdiggøre sin afstandtagen med, at der er tale om kønsblandet undervisning og samvær. Selv i det ellers konservative Saudi-Arabien er man faktisk ved at oprette flere og flere læreanstalter med kønsblandet undervisning:

Gender mixing in pursuit of knowledge is permissible in Shariah:
http://www.saudigazette.com.sa/index.cfm?method=home.regcon&contentID=2009102452458

Du spørger, om der findes en bog, der omhandler disse problematikker. I kunne måske få glæde af at læse min bog Tror muslimer at jorden er flad? 100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede (Gyldendal 2006) - og måske få jeres datter overtalt til at læse i hvert fald nogle kapitler:

Afsnit 14: Skal Koranen forstås bogstaveligt?
Afsnit 34: Hvad er hadith-litteraturen eller islamisk tradition?
Afsnit 61: Middelvej eller ekstremisme?
Afsnit 93: Er uddannelse forbeholdt drenge?
Afsnit 96: Må muslimer være venner med ikke-muslimer?

Jeg har tidligere ofte henvist til den engelske del på www.islamonline.net, hvor der som regel gives fornuftige svar på hverdagens store og små problemstillinger for muslimer bosat i Vesten. Hjemmesiden er dog blevet fuldstændig rekonstrueret, og de fleste af de link, jeg møjsommeligt har samlet i årenes løb, virker desværre ikke længere.

Der er et par undersøgelser, der fortæller noget om muslimske unge i Danmark. Det er spændende læsning, men giver ikke nogen konkret løsning på problemstillingerne.

Karen-Lise Johansen: Muslimske stemmer. Religiøs forandring blandt unge muslimer i Danmark. Akademisk Forlag 2002.
Safet Bektovic: Kulturmøder og religion. Identitetsdannelse blandt kristne og muslimske unge. Museum Tusculanums Forlag 2004.

Der har altid været - og der skal være - plads til mangfoldighed i islam. Her er et par bøger, der viser, hvor forskelligt islam tolkes og praktiseres rundt omkring i verden:

Nils Sandahl: Islams ansigter. Muslimske retninger i Danmark. Tiderne Skifter 2004.
Carsten Fenger-Grøn og Malene Grøndahl: Muslim. Otte kvinder fortæller om forholdet til Gud og mennesker. Hans Reitzels Forlag 2002.

Du og din mand har helt ret i, at man sagtens kan deltage i fredags-bar eller fester uden at fravige islam, og man behøver jo ikke blive til den bitre ende, når de andre måske bliver lidt plørede.

Jeres datter kan måske med tiden, når hun kender sine medstuderende bedre, selv bringe emnet på bane, og jeg er næsten sikker på, at det vil vise sig, at hun ikke er den eneste, der har det svært med overdreven indtagelse af alkohol til fester og fredags-barer.

Har hun undersøgt muligheden for at skifte til en klasse, hvor der er andre studerende med muslimsk baggrund? Det er altid lettere at være 'anderledes', hvis man er flere om det - selvom det naturligvis også rummer en fare for, at gruppen isolerer sig fra flertallet.

Jeg er ked af, at der gik lidt lang tid, før jeg fik spørgsmålet; men jeg håber, at ovenstående kan hjælpe jer bare en lille smule. Du er altid velkommen til at skrive igen.

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen
forfatter og foredragsholder