Debat

Homoseksualitet og islam

Menneskets seksualitet er dybt personlig og hører under privatlivets fred, skriver Aminah Tønnsen i et svar angående homoseksualitet

Spørgsmål:

Indenfor kristendommen er der jo meget delte holdninger om, hvorvidt homoseksualitet er syndigt. Jeg går ud fra at der også indenfor islam må være delte holdninger? Står der noget om emnet i koranen, eller i en af traditionerne? Og hvordan forholder de forskellige grene af islam sig til spørgsmålet?

Med venlig hilsen
Rasmus

Svar:

Kære Rasmus

Jeg vil lige for god ordens skyld præcisere, at jeg ikke har fulgt debatten om homoseksualitet inden for kristendommen her på religion.dk; men det er rigtigt, at der blandt muslimer er delte holdninger til homoseksualitet.

Beretningen om Lot og hans folk findes hele otte steder i Koranen (bl.a. 26:160-175 og 7:80-84) - foruden at der kort refereres til den tre andre steder. At beretningen findes så mange steder må vel alt andet lige være et kraftigt signal om, at den ikke er ligegyldig.

I vore dages muslimske samfund er mange mest tilbøjelige til at lukke øjnene og stiltiende acceptere homoseksualitet - medens man i andre lande idømmer homoseksuelle dødsstraf.

Helt overordnet kan man sige, at Koranen anbefaler, at man begrænser al seksuel aktivitet til at foregå inden for rammerne af et lovformeligt ægteskab mellem en mand og en kvinde. Koranen opstiller nogle ganske strenge krav til bevisførelsen i anklage om utugt - nemlig fire troværdige voksne vidner til selve akten. Det er ikke nok at have set to personer, der ikke er gift med hinanden, ligge under samme dyne.

Disse strenge krav til bevisførelsen er stort set umulige at opfylde og må derfor opfattes som en kraftlig opfordring til at dyrke sex inden for et lovformeligt ægteskabs rammer og til ikke at udstille sin seksualitet i fuld offentlighed - snarere end som et ønske om at se de implicerede straffet. Beretningen om Lot viser jo ganske tydeligt, at det ikke er menneskene, der straffer de formastelige!

Derudover er det en god islamisk regel, at man skal lade være med at blande sig i ting, der ikke vedkommer en, at man ikke skal lytte til sladder (49:6), at man ikke skal være mistænksomme over for hinanden og ikke skal udspionere hinanden (49:12).

Menneskets seksualitet er dybt personlig og hører under privatlivets fred.

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.