Hvad er Taqija?

Hvad betyder Taqija?

Spørgsmål til Fatih Alev:

Hvad er Taqija? Sura 4.142

Hilsen
Flemming

Fatih Alev svarer:

Kære Flemming,
Taqiyya er et arabisk ord, der betyder "at beskytte sig selv og undgå konflikt". Taqiyya er nærmest et ukendt begreb hos sunni-muslimer, for hvem det kun bliver aktuelt i nødstilfælde, hvor man står til at blive henrettet, hvis ikke man frasiger sig sin tro. Det indebærer altså at man godt kan erklære, at man har forladt Islam, for ikke at blive dræbt af sine fjender.

Hos shia-muslimerne har den en bredere anvendelse og har i historien været anvendt i længere tid af shia-muslimske grupper, som en beskyttelse mod faren fra rivaliserende grupper. I dette tilfælde var der tale om, at shia-muslimerne udgav sig bl.a. for at være sunni-muslimer.

Ordet optræder hverken i Koranen eller Hadith-samlingen, og er opstået som en form for beskyttelsesmekanisme i historiens løb.

Sura 4, âyah 142 handler ikke om Taqiyya, så referencen til verset siger mig ikke noget.

Venlig hilsen
Fatih Alev

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.