Hvilken betydning har døden i islam?

Det er meget naturligt og logisk, at Gud vil belønne de troende, som har arbejdet for deres næste liv, og straffe dem, der har spildt deres liv og ikke været troende. Lige præcis ligesom vores nuværende liv, som vi lever på jorden, skriver imam Kassem Rachid.

Hvis man er et troende menneske, så kommer sjælen op i himlen, himlen åbner sig, og englene i himlen byder velkommen, svarer imam Kassem Rachid

Spørgsmål:
Hej

Vi er tre piger som har projektuge. Vores emne er "Efter Livet," og vi har fire spørgsmål, som vi håber, I kan svare på hurtigst muligt.

1) Hvad sker der efter døden i den islamiske tro?
2) Hvordan er de islamiske begravelsesceremonier?
3) Findes der ånder i den islamiske tro?
4) Hvad er din personlige mening om det, der sker efter døden?

Venlig hilsen Khadija

Svar:

Livet efter døden
Ifølge islam er det Gud, der har bestemt, hvornår hvert menneske skal dø. Så snart vores tid er ovre, sker der mange ting, som er svære at forstå eller overhovedet ikke til at forstå.

Det er fordi, vi tror på den usynlige verden, som Gud har fortalt til både jøder, kristne og muslimer gennem hans profeter og hellige bøger. Vi kan ikke som mennesker på nuværende tidspunkt rumme den anden og tredje fase, som vil ske for os efter døden.

LÆS OGSÅ: Hvad sker der ifølge islam, når man dør?

Nu vil jeg prøve, så godt jeg kan, at forklare det, selv om det er svært. Så må Gud hjælpe mig.

I den islamiske tro siger man, at så snart vores hjerter holder op med at slå, og vi ikke kan trække vejret, eller hjernen er ude af drift, så sker det, at vores sjæl kommer ud af kroppen.

Det vigtigste spørgsmål, som mennesket ikke har kunnet komme med svar på, er, hvad sjælen er, hvordan den ser ud, hvor den sidder henne, er den luft eller væske?

I vores tro tror vi på, at vores sjæl er en af Guds hemmeligheder, som han ikke fortalte os om - og som vi bliver nødt til at affinde os med.

Der er en engel, som hedder Uzrael, som trækker sjælen ud af kroppen. Og hvis man er et troende menneske, så kommer sjælen op i himlen, den dufter rigtig godt, og himlen åbner sig, og englene i himlen byder velkommen. Indtil den er havnet i den syvende himmel.

Men hvis mennesket ikke er troende, så vil himlene spærre for, at den kan komme igennem. Og sjælen lugter meget grimt og havner i den nederste del af jorden.

Så snart kroppen kommer i graven, på en eller anden måde som vi må acceptere, begynder englene at stille spørgsmål til hvert menneske, blandt andet: Hvem er din gud? Din tro? Din profet?

Hvis man er et troende menneske, svarer man med det samme, så får man sin plads i Paradis at se, og så bliver graven et godt sted, og man lever et godt sted indtil Dommedag.

Og de, der ikke er troende, kan ikke svare på spørgsmålene, og de får så deres plads i Helvede at se. Så graven for dem er meget ubehagelig og dårlig indtil dommedag.

Gravtid er den længste tid for et menneske. Og hvis jeg skulle give et nærmere billede, så ligner det den første tilstand, at man drømmer en dejlig drøm. Og den anden tilstand er, som om man er i et mareridt.

Død og begravelse
Når en troende dør, skal det være en imam, der vasker liget og gør det i stand. Han vasker liget godt tre gange. Afdøde mænd giver han tre stykker hvidt stof. Og afdøde kvinder skal have fem stykker stof. Man putter også noget på, der dufter godt, og lægger liget i kisten på højre side.

Man samler sig som muslimer og beder en bøn til den døde. Bagefter skal liget begraves i jorden i et islamisk begravelsessted. Disse ting foregår i samarbejde med en bedemand.

Familien, venner og bekendte må gerne komme til sygehuset, efter at liget er blevet vasket, og sige farvel til den døde. Liget i graven skal vendes imod Mekka.

Ånder
Selvfølgelig tror man på ånder i den islamiske tro, og hvert menneske har sin ånd. Hver ånd har forskellige tilstande. Første tilstand er, når man er et foster, så har man en anden slags ånd inde i sig.

Når man lige er blevet født, er det en anden slags tilstand. Den tredje tilstand er, når man er død. Og den fjerde og sidste tilstand er, når man bliver genoplivet og kommer til Dommedag. Vi tror ikke på onde ånder. Men vi tror på dæmoner.

Tro og Dommedag
Jeg tror fuldstændig på, hvad Koranen og Mohammed har fortalt, og det er meget naturligt, at mennesker dør og kommer i graven, og at man bliver delt op på den måde, man tror på.

Det er meget naturligt og logisk, at Gud vil belønne de troende, som har arbejdet for deres næste liv, og straffe dem, der har spildt deres liv og ikke været troende. Lige præcis ligesom vores nuværende liv, som vi lever på jorden.

For eksempel hvis man har læst til eksamen og forberedt sig, består man jo selvfølgelig. Men hvis man derimod ikke har gjort noget for at forberede sig, så dumper man.

De, der har været gode mennesker og gjort, hvad de kunne, for at hjælpe sig selv og andre og har været tålmodige og måske fattige, men rige i deres hjerter, bliver meget belønnet. Og de, der har været onde, grådige, dårlige mennesker, har slået andre ihjel og begået kriminalitet, vil blive straffet.

Selvfølgelig er Gud meget barmhjertig, hvis mennesker spørger ham om tilgivelse og lover, at de ikke fortsætter deres onde og dårlige gerninger, så vil han selvfølgelig tilgive dem, hvis de retter deres liv op til det, han siger, og ikke fastholder deres synder.

Venlig hilsen
Kassem Rachid
Imam