Hvor mange muslimer konverterer til kristendommen?

Nogle muslimer vælger at lade sig døbe og konvertere til kristendommen. Foto: Foto: arkiv

I dette svar fortæller konsulent Mogens S. Mogensen hvor mange muslimer, der er konverteret til kristendommen, og hvor mange kristne, der er konverteret til islam

Spørgsmål:

Hej Mogens

Hvis vi holder os til muslimer. Hvor mange i procent er overgået til kristendommen i Danmark? Og tilsvarende i procent hvor mange kristne (inkl. kulturkristne, altså danskere) er gået over til islam?

Hilsen

Jens Fischer-Nielsen

Svar:

Kære Jens Fischer-Nielsen

Det kan være svært at sætte helt præcise tal på antallet af konvertitter og på den procentdel, de udgør af den religiøse gruppe, de kommer fra, men jeg skal forsøge at give så præcist et billede som muligt.

I bogen Dåb og religionsskifte (Unitas Forlag 2005) har jeg redegjort for min undersøgelse af antallet af konvertitter bl.a. fra islam til kristendom. På basis af besvarelser fra over 2/3 af alle præsterne i folkekirken og de øvrige kirker i Danmark har jeg registreret 304 dåb af tidligere muslimer i femårsperioden 2000-2004. Et kvalificeret skøn over antallet af konvertitter i perioden 1980 2007 vil være mindst 800. Går vi ud fra, at der er ca. 200.000 muslimer i Danmark i dag, svarer det til 0.4 %.

I bogen Nye muslimer i Danmark. Møder og omvendelser (Forlaget Univers 2007) har Tina G. Jensen og Kate Østergaard fremlagt resultaterne af deres undersøgelser af konvertitter til islam. På basis af kontakter til imamer og moskeer har de skønnet, at antallet af konvertitter til islam i perioden 1970 2005 var mellem 2100 og 2800. Siden da er der også danskere, som er konverteret til islam, så det samlede antal konvertitter er sandsynligvis højst 3000. Danmarks befolkning var pr. 1. oktober 5.470.919, og trækker vi fra dette tal antallet af muslimer, hinduer, buddhister og tilhængere af andre religioner (som vi altså heller ikke kender præcist), kommer vi sandsynligvis ned på godt 5,1 mio. danskere, som er kristne eller kulturkristne (eller mere præcist: danskere, som ikke tilhører en anden religion). Det betyder, at 0,058 % af de kristne/kulturkristne danskere er konverteret til islam.

Venlig hilsen

Mogens S. Mogensen, konsulent i interreligiøse og interkulturelle spørgsmål.

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.