Hvordan bør mænd og kvinder omgås?

"Jeg har ofte forsøgt at tale for en ophævelse af skellet mellem mænd og kvinder i den forstand, at jeg ikke arbejder ud fra et princip om adskillelse mellem kønnene", skriver religionssociolog og muslim Sherin Khankan. Foto: Jean Pierre Belzit/colourbox.com

Troende, aktive muslimer har forskellige opfattelser af, hvor grænsen mellem kønnene går, svarer muslimske Sherin Khankan

Spørgsmål:

Hvad er grænserne mellem en mand og en kvinde i islam, og hvordan kan man undgå, at der sker noget, som gør Allah vred? Hvad er det, der gør Allah vred, af det, der kan ske mellem en mand og en kvinde?

Med venlig hilsen
Nizar

Svar:

Kære Nizar

Allah har ifølge islam skabt mennesket, for at de kan nyde hinanden og værne om hinanden. Ægteskabet udgør den fysiske og spirituelle ramme for forholdet mellem mand og kvinde, og inden for denne ramme er alt tilladt. Sex før ægteskabet er ikke tilladt i islam.

Ægteskabet er fra en spirituel vinkel blandt andet med til at beskytte manden og kvindens hjerter. Indgåelse af ægteskab forudsætter en alvor og vilje, det vil sige en villighed til at ville den anden resten af livet. Heri ligger hjertets beskyttelse.

I islam er der grænser for gifte, såvel som for ugifte, når det kommer til at omgås det modsatte køn. Nogle muslimer er af den opfattelse, at mennesket bedst værner om ægteskabets bånd ved at holde en klar adskillelse mellem kønnene. Dermed undgår man ifølge nogle muslimer at skabe en situation, som kan forstyrre det hellige bånd, der indgås mellem to gifte mennesker. Der tænkes især på flirteri og utroskab.

Der findes koranvers, som beder manden sænke sit blik, når han møder fremmede kvinder. Pointen er, at manden skal vise kvinden respekt. Man kan ikke svare entydigt på spørgsmålet om forholdet mellem kønnene, da troende muslimer tolker den hellige skrift Koranen og Profetens sædvane forskelligt i forhold til dette spørgsmål.

Troende, aktive muslimer har forskellige opfattelser af, hvor grænsen mellem kønnene går. Nogle muslimer går ind for en konsekvent kønsadskillelse, mens andre muslimer ikke ser noget problem i at kønnene er sammenblandede. Atter er der muslimer, som vurderer den enkelte situation.

Det afgørende i alle sammenhænge er menneskets adfærd over for hinanden, den gode intention og loyalitet over for den udvalgte elskede.

Selvom jeg har fuld respekt for de muslimer, der vælger at leve efter et princip om kønsadskillelse, har jeg via mine skriverier og som talskvinde for Kritiske Muslimer ofte forsøgt at tale for en ophævelse af skellet mellem mænd og kvinder i den forstand, at jeg ikke arbejder ud fra et princip om adskillelse mellem kønnene.

Det har været vigtigt for mig at skabe et forum, hvor kvinder og mænd kan lære af hinanden og være sammen om at skabe en pluralistisk og holistisk tilgang til Koranen. Den kønsadskillelse, der søges håndhævet i nogle muslimske miljøer, er et produkt af såvel tradition som teologi.

Koranen giver en vejledning om en balanceret distance mellem kønnene i visse situationer. Kønsadskillelsen er ikke et uforanderligt eller fastlagt princip. Koranen har klare og detaljerede retningslinjer for samkvem mellem mennesker, og som det fremgår af nedenstående korancitat, er der ikke forbud mod, at mænd og kvinder sidder sammen.

Koranen lægger dog vægt på det rette sindelag og oprigtighed i forholdet mellem mennesker og i forholdet mellem kønnene. Den detaljerede beskrivelse af, hvem der må spise sammen, er et eksempel på Koranens fokus på det rette sindelag (intentionen) og på, at specifikke kriterier skal være opfyldt i samværet mellem mand og kvinde.

Der er ikke noget forbud for den blinde, og der er intet forbud for den lamme. Ej heller er der nogen brøde for den syge eller for jer selv, at I spiser i jeres egne huse eller jeres fædres huse eller jeres mødres huse eller jeres brødres huse eller jeres søstres huse eller jeres farbrødres huse eller jeres fastres huse eller jeres morbrødres huse eller mostres huse eller i et hus, som i har nøgler til, eller (i) en af jeres venners (hus). Der påhviler jer ingen brøde, om (i disse tilfælde) I (mænd og kvinder) spiser sammen eller adskilt. Men når I træder ind i huse, så hils jeres folk med en fredshilsen fra Allah, velsignet (og) god. Således gør Allah buddene klare for jer, for at I måske kan forstå.

Kønsadskillelsen har medført, at kvinder er blevet mindre synlige i det offentlige rum, der er med til at definere islam i praksis. For eksempel har mænd haft monopol på at lede fredagstalen i moskeerne, selvom der findes masser af kompetente kvinder, der kunne lede fredagstalen.

Der findes masser af eksempler på kvindelige imamer i betydningen af en imam som en, der er retslærd. Der er masser af kvinder, som underviser andre kvinder, ligesom kvinder leder bønnen for andre kvinder i moskeerne. Men det er stadig et sjældent syn at opleve en kvinde lede fredagstalen til mænd og kvinder. Endnu sjældnere er det at opleve muslimske kvinder udstede fatwaer (religiøse afgørelser).

Kvinder bør tildeles en naturlig plads i det offentlige og religiøse rum, som for eksempel moskeen udgør, for kun herved kan man tilvejebringe den naturlige balance mellem kønnene, som Koranen foreskriver.

Med venlig hilsen
Sherin Khankan
Religionssociolog og talskvinde for Kritiske Muslimer

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.