Spørg

Hvordan foregår en islamisk vielse?

Ved en vielse i islam indgås der en kontrakt, som blandt andet indeholder en økonomisk forsikring fra manden til kvinden i tilfælde af, at han forlader hende eller bryder sin forsørgelsespligt. Her er det et muslimsk bryllup i Pakistan. Foto: Wikimedia commons

Det islamiske bryllupsritual hedder nikah og er en kontrakt, som en mand og en kvinde indgår med hinanden. Kontrakten indeholder en række regler, der skal opfyldes for at ægteskabet anerkendes som gyldigt. Derudover vælger mange at holde fest

Spørgsmål om bryllup i islam

Hvordan foregår et islamisk bryllup?

Angelina

Svar fra muslim

Kære Angelina

Et muslimsk bryllup kan foregå på mange forskellige måder, idet der er forskellige bryllupstraditioner fra land til land, fra folk til folk eller mellem forskellige sociale lag.

Jeg vil tolke dit spørgsmål på denne måde, at du ønsker at kende de islamiske bryllupsregler i henhold til Koranen og Profetens sunna, uden eventuelle kulturelle eller sociale variationer.

Det islamiske bryllupsritual kaldes for nikah.

Nikah er som udgangspunkt en kontrakt, som en mand og en kvinde indgår med hinanden. Kontrakten indeholder diverse regler, der skal være opfyldt for at ægteskabet anerkendes som gyldigt, og derudover kan man tilføje kontrakten personlige aftaler mellem ægtefællerne, så længe disse ikke er i strid med Koranen og sunna.

Den måske vigtigste klausul i kontrakten vedrører mahr. Det er den islamiske brudegave, som brudgommen giver bruden ved indgåelse af ægteskabet, og den skal fungere som en økonomisk forsikring i tilfælde af, at manden forlader hende eller bryder sin forsørgelsespligt.

Ved et islamisk bryllup vedkender brud og brudgom sig den aftale, de har indgået. Dette gør de i overværelse af to mandlige, borgerlige vidner.

I dag udfærdiges sådan en kontrakt typisk på skrift, og parterne underskriver den i vidnernes nærvær, men der er ikke noget islamisk juridisk krav om skriftlighed. Nikah kan indgås overalt; man behøver ikke at gå i moskeen, man kan også lave nikah derhjemme eller hos imamen eller ude i det fri.

I praksis foregår nikah på den måde, at parterne bliver adspurgt af en imam om gyldigheden af deres aftale. Imamen vil spørge dem enkeltvis, om ægteskabet er indgået frivilligt, om der er betalt mahr, og om parterne har ret til at indgå ægteskab. I tilfælde af, at det er brudens første ægteskab, vil imamen også spørge bruden, om hun har sin værges tilladelse til at indgå ægteskab. Eventuelt underskriver parterne nu den skriftlige kontrakt.

Når disse ting er i orden, vælger imamen oftest at give parterne nogle gode, ægteskabelige råd til deres fælles samliv. Denne tale kaldes for khutbah al-nikah; som betyder bryllups-prædiken.

Til sidst læser ægteparret, imamen og de to vidner suraht al-Fatiha, som er det første kapitel af Koranen.

Derefter er nikah tilendebragt og ægteskabet er islamisk gyldigt; parterne er nu lovligt mand og kone.

I praksis vælger mange at holde en bryllupsfest enten i forbindelse med nikah eller kort tid efter, men det er ikke et islamisk krav at holde bryllupsfest.

Med venlig hilsen
Safia Aoude
Muslim og jurist

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.