Hvorfor er der dødsstraf for at afsværge sin tro?

"Du spørger: 'Hvem kan have fordel af at gøre islam til en tvangsreligion? Er det Gud eller mennesker?' Det er i hvert fald ikke Gud, men visse menneskers begær efter anseelse og magt," skriver Aminah Tønnsen.

"Når man op igennem historien har straffet frafald fra islam med døden, er forklaringen, at man har forbundet frafald fra troen med forræderi og har formodet, at den frafaldne aktivt ville deltage i fjendens forsøg på at udrydde muslimerne," skriver Aminah Tønnsen

Spørgsmål:

Kære Aminah,

Er det at afsværge sin tro et vigtigt spørgsmål? Hvis man ser den reaktion muslimer verden over viser, når de konfronteres med nogen, som åbent har valgt at associere sig med en anden trosretning og konvertere til den, så forstår man, at det er et brændbart emne. Der findes også eksempler på dette i Danmark. I store dele af den islamiske verden vil en sådan handling udløse dødsstraf.

Hvem kan have fordel af at gøre islam til en tvangsreligion? Er det Gud eller mennesker? Hvad forhindrer muslimer i at nægte at acceptere den gængse fortolkning af dele af Sharialoven, når den direkte går imod, hvad Koranen indeholder?

Med venlig hilsen

Jacob

Svar:

Hej Jacob

Tak for din kommentar.

Jeg har i de forgangne år ved flere lejligheder nedfældet mine tanker om emnerne "trosfrihed" og "frafald fra islam" - senest i min bog "Tror muslimer at jorden er fald? 100 spørgsmål om islam i det 21. århundrede" (Gyldendal 2006). Jeg bringer her et uddrag af afsnittet med korancitaterne udeladt:

"Det er helt fundamentalt i islam, at mennesket har frihed til at vælge eller fravælge Gud og tro og til at handle inden for eller uden for de rammer, som Guds vejledning definerer.

Koranen pointerer igen og igen, at der er flere veje til Gud, og at vi ikke skal strides indbyrdes, men trygt overlade det til Gud at dømme mennesker imellem. Hvorledes kan man da tro, at en muslim, der vælger at blive jøde eller kristen skulle være forfalden til jordisk straf?

Intetsteds omtaler Koranen jordisk straf for frafald fra islam (apostasi); den taler tværtimod om en persons gentagne frafald og anger, hvilket i sig selv udelukker dødsstraf. Dom og straf henlægges ganske utvetydigt til det Hinsidige.

Når man op igennem historien har straffet frafald fra islam med døden, er forklaringen, at man har forbundet frafald fra troen med forræderi og har formodet, at den frafaldne aktivt ville deltage i fjendens forsøg på at udrydde muslimerne. Det har måske haft sin berettigelse, dengang menigheden bestod af nogle få hundrede eller tusinde sjæle omgivet af fjendtligsindede stammer og folkeslag, der med mellemrum forsøgte at udslette muslimerne.

I dag har situationen ændret sig drastisk, idet den muslimske menighed tæller mere end en milliard sjæle, hvoraf knap halvdelen lever som mindretal blandt ikke-muslimske flertalsbefolkninger og er beskyttet af de pågældende landes love. Mange af dem er tilmed på flugt fra undertrykkende såkaldt islamiske regimer! Tro er i langt højere grad end tidligere et dybt personligt anliggende, som ikke vedkommer omverdenen. Hvis et gudsforhold forsøges påtvunget under dødstrusler, producerer man hyklere - og de er ifølge Koranen de værste af alle skabninger.

Det er i sig selv en vanvittig tanke (og fuldstændig i strid med Koranens læggen vægt på den enkeltes frihed under ansvar) at påstå, at trosfriheden udelukkende skulle gælde ikke-muslimer, der ønsker at blive muslimer - og ikke muslimer, der ønsker at frasige sig islam og skifte til en anden tro."

Du spørger: "hvem kan have fordel af at gøre islam til en tvangsreligion? Er det Gud eller mennesker?" Det er i hvert fald ikke Gud, men visse menneskers begær efter anseelse og magt. I virkeligheden afspejler deres holdning stor uvidenhed om Koranens åbenlyse accept af mangfoldighed og manglende refleksion over islams historie.

Heldigvis er der mange, der tør stå frem og sige flertallet imod, som dette link viser: Islam and apostasy

Se også disse links:

Ingen jordisk straf for frafald (juli 2004):
http://www.religion.dk/artikel/107265:Synspunkt–Ingen-jordisk-straf-for-frafald

Trosfrihed (januar 2002):
http://www.islamstudie.dk/etik_menneskeret.trosfrihed.htm

Frafald fra islam i strafferetten (januar 2002):
http://www.islamstudie.dk/ret_straffe.frafald.htm

Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen, forfatter og foredragsholder