I islam er det forbudt at give op

Livet er en gave, som vi skal stå til ansvar for en dag, skriver Hadi Khan.

Det er forbudt at give op og miste håbet i islam, for selv for den værste person er der håb, skriver Hadi Khan

Spørgsmål og svar:

Spørgsmålene fra Henriette er skrevet i kursiv foran svarene fra Hadi Khan.

1. Ifølge islam, hvad er da et menneske?

En selvstændig enhed, der dog er relativ i sine egenskaber. Gud er absolut i de samme egenskaber. Den frie vilje driver mennesket til det gode og den onde, afhængig af hvor stærk man er i sin overbevisning.

2. Hvad er livet, og hvad er vigtigst heri?

Livet er en gave, hvor det vigtigste er at leve og lade de andre leve. Ingen tvang af nogen art accepteres - heller ikke af Gud.

3. Er livet et gode eller et onde?

Den faliske teori er fjern fra islam (den intellektuelle tilgang). Det er "forbudt" at give op, miste håbet. Selv for den værste person er der håb. Han skal bare ville det gode. Livet er en gave, som vi skal stå til ansvar for en dag.

4. Er mennesket selv livets herre?

Vi er alle 100 procent herre over vores handlinger. Men deres konsekvenser er fastlagte. Dem kan vi ikke styre. Så hvis vi gør det gode, kan vi forvente det gode fra livet.

5. Hvad er døden? Er døden et gode eller et onde?

Døden er bare en mellemstation. Der er andre stadier i livet efter den fysiske død. "Selvet" kan ikke dø. Det er udødeligt og fortsætter i de videre stadier efter døden. Døden er hverken af det gode eller det onde, den er blot en mellemstation.

6. Er der et liv efter døden? Og hvorfor skal mennesket dø?

Se svar til nr. 5. Mennesket er mere end kroppen. Der er en sjæl (selvet), der bliver klarere og dygtigere, selv om man fysisk set bliver ældre og svækket. Den lever videre, efter den har forladt kroppen.

7. Hvilken betydning har døden for synet på livet?

Alt det, der har en begyndelse, har også en afslutning. Men det gælder kun for de ting, der er underlagt naturlovene. En følelse kan jo godt leve evigt i et folk. "Selvet" lever evigt.
Jeg har med vilje forsøgt at svare kortfattet. Håber at du får noget ud af det.
Hadi