Islam betyder fred

Kan tro dræbe? Kan tro beskytte? Aminah Tønnsen svarer.

Spørgsmål:

Til Aminah Tønnsen

Jeg er studerende ved Københavns Universitet og arbejder i øjeblikket med det armenske folkedrab, herunder især hvilken rolle religion spillede.

Jeg har ikke noget konkret spørgsmål, men håber snarere at du kan hjælpe mig med at identificere skriftsteder i både koranen og i biblen (det nye såvel som det gamle), hvor tolerence, næstekærlighed og vold herunder drab omtales.

Jeg arbejder med hovedproblematikken: Kan tro dræbe? Kan tro beskytte?

Håber du kan hjælpe mig.

Med venlig hilsen

Peter Steenberg

Svar:

Jeg tror, at nedenstående uddrag af en artikel, jeg lagde ud på min hjemmeside i forbindelse med 11. september, besvarer dine spørgsmål. Fra artiklen www.islamstudie.dk/etik_doeden.sep11.htm er der link til andre artikler med endnu flere citater... der er nok at tage af:

Ifølge Koranen blev englene forfærdede, da Gud meddelte dem, at Han ville skabe et væsen, der skulle være Hans stedfortræder på jorden: Englene sagde: "Vil du sætte én på jorden, der vil forårsage kaos og blodsudgydelser - hvor vi dog lovpriser og forherliger Dig?" Han sagde: "Jeg ved, hvad I ikke ved." (2:30)

Gud ville nemlig give disse nye væsener (mennesker) handlefrihed og intellekt - til forskel fra englene, der kun gør, hvad Gud påbyder dem at gøre. Og Han ville give sende dem vejledning om ret og uret igennem åbenbaringer til særligt udvalgte mennesker: profeter og sendebud.

De to første mennesker fulgte ikke Guds opfordring til ikke at spise af et bestemt træ, for Satan fik dem til at "snuble". Gud lærte mennesket at bede om tilgivelse - og Gud, der er både kærligt overbærende og allerbarmhjertigst, tilgav dem og viskede tavlen ren. (2:35-39)

Adam og hans hustru fik mange efterkommere: To af deres sønner Kain (Qabil) og Abel (Nabil) havde et voldsomt opgør. Kain var meget selvoptaget og dræbte sin egen bror af lutter misundelse. (5:30-34)

I forlængelse af denne beretning forordnede Gud for Israels Børn: Hvis nogen dræber et menneske - medmindre det er som gengæld for overlagt mord eller blodig vold og terror - vil det være, som om han dræber hele menneskeheden. Og hvis nogen redder (el. sparer) et liv (f.eks. ved at afstå fra sin ret til gengældelse), vil det være, som om han redder (el. sparer) hele menneskeheden. (5:35)

Denne passage er helt central, når det gælder Koranens forhold til dødsstraf - ja til liv og død i det hele taget. Om menneskene vil benytte sig af de to muligheder, som passagen nævner til at udstede dødsstraf, er op til den enkelte, til den krænkede el. forurettede. Den forurettede har nemlig mulighed for at forlange en mildere straf (bl.a. bodspenge for overlagt mord og landsforvisning for forsøg på samfundsomvæltning).

Jo, det er da rigtigt, at Gud i Koranen giver mennesker ret til at øve gengæld; men Han siger OGSÅ:

* at den, der afstår fra sin ret til gengældende kan sone sine egne synder (5:48).

* at vi skal udvise tålmodighed og afstå fra vor ret til gengældelse (16:126-128).

* at de forurettede, der forlanger den mildeste straf, når der er flere alternativer, er de virkelig indsigtsfulde (39:18).

* at de, der tilgiver den uret, der er begået imod dem, handler forstandigt (42:43) og vil blive belønnet af Gud (42:40).

* og at vi ikke skal lade andres had forlede os til at handle uretfærdigt, men forblive retsindige (5:9).

* Og frem for alt: Godt og ondt er ikke lige. Imødegå det onde med noget, der er bedre, så vil din fjende blive din mest fortrolige ven (41:34).

Vil man stoppe en voldsspiral, må man være parat til at tilgive og tage det første skridt mod forsoning. Det kræver ydmyghed for Gud og Hans
skaberværk og en fast tillid til, at Gud ved, hvad der gavner os, og at Hans vejledning gør verden til et bedre sted at være.

Ordene islam og salam består begge af konsonant-roden "s-l-m", der betyder "fred". En muslim "m-s-l-m" er følgelig én, der søger fred for sig selv og sine omgivelser igennem gudhengivelse, dvs. ved at følge Guds vejledning, der er åbenbaret til menneskene igennem profeterne.

Så enkelt er det - man skal bare ville det, og den enkelte skal selv gøre en aktiv indsats. Den enkelte skal stræbe efter at overvinde sine egne begær og svagheder og bruge alle sine ressourcer til det fælles bedste. Det er, hvad begrebet djihad betyder ifølge Koranen. Djihad er den stræben, der fører menneskene til det endelige mål, til Gud, der er selveste kilden til fred.

At være troende kan aldrig forenes med overgreb på det liv, Gud har skabt. Vold og terror er lige forkasteligt - hvad enten den så udøves af enkeltpersoner, grupper eller stater.

Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen

Andre læser lige nu