Islamiske stater

Spørgsmål: Kære muslimer på religion.dk

Hvad mener I om/med begrebet "islamiske stater", og er det noget I går ind for?

Med venlig hilsen

Jacob
J5_redstorm@yahoo.com

Svar: Kære Jacob,

En islamisk stat er et styre, som sikrer, at Guds vilje ikke negligeres i samfundslivet. Guds anvisninger og Hans profets (må Guds fred og velsignelse være med ham) eksempel danner rammerne for, hvad den islamiske stat kan tillade sig at lovgive om. Der er mange myter om, hvad en sand islamisk stat står for, men myterne er blevet skabt på grundlag af fjendebilleder fra historien og vrangeksempler fra pseudo-islamiske stater i vores tid. En islamisk stat regulerer samfundsnormen for civil adfærd for muslimerne. De religiøse minoriteter, såsom de kristne og jøderne, har deres egne domstole og det er f.eks. tilladt dem at fremstille vin til eget forbrug, mens det samme er forbudt for de muslimske samfundsborgere.

Hvad er kriterierne for en islamisk stat? Er lande som Saudi Arabien, Iran, Pakistan, Afghanistan og Sudan islamiske stater? Nej, det er de ikke. Det kræver ikke intense studier af disse lande for at kunne indse, at den islamiske profil de påberåber sig, er et middel der bruges politisk af magthaverne, da mange af forudsætningerne for at være en islamisk stat ikke er opfyldt.

Der er tre betingelser, der for mig at se ikke er til stede:

1. Befolkningerne i de fleste muslimske lande, inklusive de ovennævnte, er yderst uvidende om Islam, der nærmer sig analfabetisme. De har gennem årtier været udsat for kolonialisme og anden form for kulturimperialisme fra ikke-islamiske lande, og er i identitetsforvirring. Både saudiaraberne og iranerne er i virkeligheden meget mere betaget af den vestlige livsstil, med hvad den indbefatter, på trods af den strenge håndhævelse af islamiske regler i samfundet. Denne identitetssplittelse er en forhindring for en sand islamisk stat, da befolkningen i virkeligheden længes efter uislamiske "friheder". Det er usundt for mennesker at leve en dobbelttilværelse. Det giver ikke nogen mening med en "islamisk stat", hvis langt over halvdelen af befolkningen ikke er tilhængere af at praktisere Islam. Det må være befolkningen, der baner vejen for et islamisk samfund og efterfølgende en islamisk stat. Staten kan ikke gennem tvang gøre befolkningen indforstået med, at Islam er den rette vej. Målet for religiøse muslimer bør altså ikke være en islamisk stat, men at samfundet skal være bevidst om Islam. Staten vil være en naturlig følge deraf.

2. En islamisk stat må ikke være begrænset til en bestemt nation. Dagens muslimske lande var tidligere provinser i det islamiske kalifat. I dag findes et sådant kalifat ikke. Det osmanniske kalifat blev formelt afskaffet i 1924, men reelt i 1922 af Mustafa Kemal Ataturk. Derfor er der opstået et vakuum, hvor hvert muslimsk land hævder sin ret til at være en selvstændig nation. Dette strider mod budskabet i Koranen om at muslimer er som brødre for hinanden. Derfor er det heller ikke i overensstemmelse med Islam, at man kalder sig "Den islamiske republik Pakistan", "Den islamiske republik Iran" eller "Kongeriget Saudi Arabien".

3. Sidstnævnte land er ydermere et kongedømme, hvilket er uforeneligt med princippet i Islam om, at ameer al-mu'mineen (de troendes leder, kaliffen) kan afsættes i det øjeblik, vedkommende mod alle henstillinger fra det islamiske statsråd (Shura) handler i modstrid med Islam. Befolkningen skal altså udpege ameer al-mu'mineen, der skal forvalte indenfor rammerne af Islams principper.

Venlig hilsen

Fatih Alev