Kaldes Allah 'kærlighed' i Koranen?

De af Guds navne eller egenskaber, der nævnes hyppigst i Koranen er "Den Allernådigste" (ar-rahman) og "Den Allerbarmhjertigste" (ar-rahim). De skulle efter sigende forekomme mere end 300 gange i Koranen (jeg har ikke selv talt efter), skriver Aminah Tønnsen.

Allah har 99 navne, som repræsenterer egenskaber, mennesket skal tilstræbe. Udtrykket "Den, der elsker" er i blandt dem, men fortolkes forskelligt, forklarer forfatter og foredragsholder Aminah Tønnsen

Spørgsmål:

Er navnet "Kærlighed" blandt Allahs vistnok 99 navne?

Ulla

Svar:

Kære Ulla

Ifølge islam har Gud "99 smukke navne" (al-asma al-husna). Langt de fleste af disse navne forekommer i Koranen - enkelte endog utallige gange. Navnene viser os en flig af det guddommelige mysterium af Guds inderste væsen.

Mennesket skal efter bedste evne stræbe efter at tilegne sig de egenskaber, som disse navne repræsenterer. Egenskaber som dog kun Gud besidder i absolut forstand.

Heri ligger der en pendant til den kristne tanke om, at mennesket har nogle vigtige egenskaber tilfælles med Gud, at det er skabt i Guds billede. I sufi-litteraturen henvises der faktisk ofte til en overlevering (hadith), ifølge hvilken Profeten Muhammed skal have sagt: Gud har skabt mennesket i sit eget billede. Et udsagn som dog hører til de meget omstridte udsagn, og som bliver brugt til at beskylde sufierne for at ville kristne islam.

Det betragtes som fortjenstfuldt at fremsige hele rækken af Guds 99 navne som en form for lovprisning (dhikr); enten i tilslutning til de daglige rituelle bønner eller på vilkårlige tidspunkter som frie bønner (dua). Hertil vil man ofte benytte sig af en bedekrans (tasbih eller subha) med 33 eller 99 perler. Man fremsiger og mediterer over rækken af navne, mens man lader fingrene glide hen over en perle for hvert navn.

Et af disse 99 smukke navne er "Den, der elsker" (al-wadud); men fortolkninger herunder også af gudsopfattelsen har altid været farvet af de omgivelser, menneskene har befundet sig i.

Den kvindelige sufi Rabia al-Adawiya (død 801) er blevet kaldt Den Rene Kærligheds Digterinde, og da jeg blev muslim i begyndelsen af 80erne, var det stort set kun sufierne, der talte om Guds kærlighed. At Gud er kærlighed var dengang fuldstændig fremmed for de fleste ortodokse muslimer selvom Profeten Muhammed omtales som "Guds elskede" (habib allah), og Koranen stadfæster, at Gud er barmhjertig og kærlig. (11:90)

Påvirket af omgivelserne og de kristnes gudsopfattelse er der i dag langt flere især unge der bruger udtryk som Gud er kærlighed. Det er også blevet almindeligt blandt muslimer at tale om næstekærlighed selvom begrebet næsten faktisk slet ikke forekommer i Koranen.

Ligesom på engelsk hvor næste hedder neighbour/nabo, så taler Koranen om pligten til at tjene eller drage omsorg for (ordret: bespise) slægtninge samt nære og fjerne naboer, faderløse, vejfarende, trængende, dem i vores varetægt og så videre.

De af Guds navne eller egenskaber, der nævnes hyppigst i Koranen er "Den Allernådigste" (ar-rahman) og "Den Allerbarmhjertigste" (ar-rahim). De skulle efter sigende forekomme mere end 300 gange i Koranen (jeg har ikke selv talt efter).

Gud siger i Koranen: "Min barmhjertighed favner alt." (7:156), og Gud skulle ifølge hadith-litteraturen have sagt: "Min barmhjertighed overgår Min vrede."

Af andre navne kan nævnes "Den Tilgivende" eller "Den, der udvisker spor" (al-ghafur) samt "Freden" (as-salam), ligesom Gud omtales som "Himlenes og jordens lys" (an-nur).

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen
Forfatter og foredragsholder

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.