Kan en muslimsk kvinde konvertere?

"Helt firkantet vil traditionel forståelse af islamisk lov hævde, at en muslimsk mand, der forlader islam, er hjemfalden til dødsstraf, mens en muslimsk kvinde, der gør det samme, skal indespærres på livstid," skriver Henrik Ertner Rasmussen. Foto: colourbox.com

Ja! Men i mange muslimske lande kan det være forbundet med endog meget stor risiko, fortæller generalsekretær Henrik Ertner Rasmussen

Spørgsmål:

Vil en muslimsk kvinde kunne konvertere til kristendommen?

Med venlig hilsen
Jesper

Svar:

Kære Jesper

Dit spørgsmål kan i sin korthed kun besvares med et "ja"! Dog fornemmer jeg, at du også spørger til, hvordan islamisk lov og islamisk prægede kulturer vil forholde sig til emnet konversion fra islam til ikke-islamisk religion eller ateisme, der generelt er et meget kontroversielt emne i muslimske lande.

Helt firkantet vil traditionel forståelse af islamisk lov hævde, at en muslimsk mand, der forlader islam, er hjemfalden til dødsstraf, mens en muslimsk kvinde, der gør det samme, skal indespærres på livstid.
Forbuddet mod "ridda", det vil sige apostasi; at forlade islam, er inkluderet i nogle muslimske landes love, men i mange andre muslimske lande findes et sådant forbud ikke.

Alligevel reagerer myndighederne i mange muslimske lande over for personer, der forlader islam med forskellige former for repressalier. I Egypten kan en person, der er konverteret fra islam til for eksempel kristendom, ikke officielt registrere sit nye tilhørsforhold. Det er umuligt for vedkommende at få ændret religionsrubrikken på sit nationale identitetskort.

Hvis en muslimsk ugift kvinde konverterer, vil hun også risikere at blive frihedsberøvet af sin nærmeste familie, til tider også at blive udsat for vold og - i ekstreme tilfælde - for at blive slået ihjel. Hvis familien lader hende rejse, risikerer hun at blive nægtet udrejse af myndighederne.

En muslimsk kvinde kan i de fleste muslimske lande heller ikke være gift med en kristen mand, heller ikke selvom hun konverterer til kristendommen. En muslimsk kvinde, der er gift med en muslimsk mand og konverterer alene, vil risikere at blive tvunget til skilsmisse, og hvis hun har børn med ham, vil hun i de fleste tilfælde blive frataget forældremyndigheden over børnene.

Et muslimsk ægtepar, der konverterer til kristendommen, vil også generelt være i en udsat position i forhold til myndighederne og deres familiemedlemmer. Hvis ægteparret har børn, er de også i fare for at blive frataget forældremyndigheden. Børnene kan heller ikke registreres som kristne.

At konvertere fra kristendommen til islam er i langt de fleste muslimske lande derimod langt lettere i forhold til myndighederne, både for kvinder og mænd.

Det sker, at kristne kvinder, der ønsker skilsmisse fra deres kristne mænd, konverterer til islam, fordi det nærmest automatisk udløser en skilsmisse, og hvis de tager børnene med sig, bliver de næsten automatisk registreret som muslimer, også selvom, loven normalt siger, at børnene i tilfælde af skilsmisse følger manden, når de er over en vis alder.

Ser man spørgsmålet fra en kristen synsvinkel, er de fleste kirker verden over naturligvis parate til at modtage enhver, som ønsker at konvertere, kvinder såvel som mænd, men det er dog problematisk i lande med muslimsk flertal.

Ofte vil kirkerne i sådanne lande være meget tilbageholdende med at modtage konvertitter fra islam både, når det gælder mænd og kvinder. Denne tilbageholdenhed skyldes, at kirkerne risikerer repressalier fra myndighederne og vrede fra det omgivende muslimske samfund, både lokalt og nationalt.

Kirker i den muslimske verden er også ofte udsat for falske konvertitter, det vil sige personer, der kan være hyret af en national efterretningstjeneste til at være spioner for denne og, det kan være både kvinder og mænd.

Jeg håber at svaret er nogenlunde fyldestgørende.

Med venlig hilsen
Henrik Ertner Rasmussen
Generalsekretær i Dansk Europamission

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.

"Helt firkantet vil traditionel forståelse af islamisk lov hævde, at en muslimsk mand, der forlader islam, er hjemfalden til dødsstraf, mens en muslimsk kvinde, der gør det samme, skal indespærres på livstid," skriver Henrik Ertner Rasmussen. Foto: Eric Audras/colourbox.com