At konvertere frem og tilbage

Hvis du fremsiger den islamiske trosbekendelse med tilslutning i dit hjerte, så er du muslim, forklarer Mogens Mogensen.<br>

RELIGIONSSKIFT: Hvis en mand vil konvertere fra kristendom til islam men fortryder og vil skifte tilbage igen hvad så, spørges Mogens Mogensen

Spørgsmål:

Hej Mogens

Vi er nogen elever fra Marselisborg Gymnasium, som har projekt, der omhandler
islam.

Vi har nogen spørgsmål, som måske er lidt indviklede at svare på, men vi
håber du kan hjælpe os.

Hvis en mand vil konvertere fra kristendom til Islam, hvad gør han så? Hvordan skal overgangen ske fra kristendom til islam og hvilke konsekvenser indebærer skiftet?

Hvis han nu fortryder og vil skifte tilbage til kristendommen, er det så muligt og hvad skal han så gøre?

På forhånd tak.

Venlig hilsen

Simon Povlsen
Marselisborg Gymnasium

Svar:

Hej Simon
Formelt set er det ganske enkelt at konvertere til islam. Hvis en person fremsiger den islamiske trosbekendelse (shahada) på arabisk Ash-hadu an la ilaha illa-Allah, wah ash-hadu anna Muhammadan rasul allah eller på dansk Jeg bevidner, at der er ingen gud uden Allah, og jeg bevidner, at Muhammed er Allahs budbringer med tilslutning i sit hjerte, så er vedkommende muslim.

I praksis foregår det dog ofte sådan, at vedkommende forud for omvendelsesceremonien får en introduktion til islams tro og praksis.

På dagen for omvendelsen foretager konvertitten en renselse af hele kroppen i rindende vand (ghusl). Derefter tager han eller hun rent tøj på og fremsiger (i vidners nærvær) trosbekendelsen overfor en imam. Både mænd og kvinder kan på denne måde konvertere til islam.

Dermed har konvertitten forpligtet sig til at leve som muslim og overholde islams fem søjler. Der er ikke noget krav om navneforandring, medmindre at konvertittens navn er anti-islamisk, som fx Thor.

I de fleste tilfælde i Danmark vil konvertitten få et muslimsk navn, og i mange tilfælde vil mændene lade sig omskære.

Konvertitten kan også få et certifikat om, at han eller hun nu er muslim. Et sådant certifikat, der erklærer, at vedkommende er muslim, er underskrevet af en imam fra en moske eller en anden anerkendt muslimsk myndighed samt yderligere to muslimske vidner, som kender vedkommende.
Et folkekirkemedlem, der konverterer til islam, mister i princippet sit medlemskab af folkekirken. I de fleste kristne eller kulturkristne miljøer vil det være meget ilde set, at en person konverterer, men der er mange eksempler på, at konvertitter til islam opretholder kontakt til familie og nogle af vennerne.
Ifl. islamisk lov (shari'ah) er det ikke tilladt at forlade islam altså at begå apostasi (ridda). Koranen taler kun om Guds straf på dommedag, mens traditionen (hadith) foreskriver dødsstraf for mandlige frafaldne og livsvarig indespærring for kvindelige frafaldne, medmindre de fortryder deres frafald og forbliver i islam.

Liberale muslimer anlægger en anden tolkning bl.a. ud fra det vers i koranen, hvor der står "Der må ikke være tvang i religionen, thi sandheden er visselig let at skelne fra løgnen" (Sura 2,257), og hævder religionsfrihed og dermed også frihed til at forlade islam.

Muslimer i Danmark anerkender normalt dansk lov, inkl. religionsfriheden, og dermed også retten til at forlade islam. Ortodokse, muslimske ledere i Danmark fastholder dog principielt bestemmelserne i shari'a, således at de ønsker dem anvendt i et muslimsk samfund (altså også hvis Danmark skulle blive muslimsk, hvad der ikke er noget der tyder på vil ske!).
Hvis en kristen mand eller kvinde konverterer til islam og senere fortryder denne konvertering og ønsker at vende tilbage til kristendommen, er det naturligvis muligt. Ifl. Medlemskabsbekendtgørelsen af 1922 kan en sådan person genoptages som medlem i folkekirken ved blot at anmode den lokale sognepræst om det.

Hvis præsten efter en samtale skønner, at vedkommende virkelig ønsker at blive medlem af folkekirken igen, genindmeldes vedkommende. I folkekirken forekommer aldrig gendåb heller ikke i et sådant tilfælde.

I praksis foregår en sådan genoptagelse i kirken forskelligt fra præst til præst. Nogle præster vil føre samtaler med vedkommende og måske foretage en form for ny konfirmering, hvor vedkommende evt. overfor menigheden bekender sin tro og igen vedkender sig sin dåb.

Det er naturligvis også muligt for en person, der altid har været muslim, at konvertere til kristendommen. I det tilfælde vil vedkommende normalt skulle gennemgå en slags dåbsforberedelse med indføring i den kristne tro, etik, liv og gudstjeneste og derefter blive døbt på sin egen bekendelse til den treenige Gud.

Da konvertering fra islam til kristendommen som tidligere nævnt er meget ilde set i de fleste muslimske miljøer og ligefrem er forbudt ifl. islamisk lov, kan det have alvorlige konsekvenser for en muslim at blive kristen.

Jeg kender ikke til eksempler på konvertitter til kristendommen, som er blevet slået ihjel, men det sker, at de udsættes for chikanerier og andre former for forfølgelse.

Ofte sker der desværre det, at de oplever en udelukkelse fra deres egne miljøer og mister kontakten til store dele af deres familie og vennekreds (altså en slags social død).

Venlig hilsen

Mogens S. Mogensen
Cand.mag., Ph.d. og redaktør af www.intercultural.dk