- Koranen beviser Allahs eksistens

Koranen er i sig selv bevis på Allahs eksistens, mener Arslan F. Mohammed. -

Versene i Koranen indeholder tegn og beviser fra Allah, skriver muslim Arslan F. Mohammed

Spørgsmål om Allahs eksistens

Jeg tvivler ikke på Allah's eksistens, men er der beviser på, at Allah eksisterer?

Ahmet

Læs også: Tema om islam

Svar fra muslim

Først vil jeg takke for, at du har sat din lid til religion.dk i forbindelse med dit spørgsmål. Det er et godt og kompliceret spørgsmål, og jeg skal forsøge at svare efter bedste evne.

Koranen starter med verset Surah Fatiha:

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderiges navn
Lovet være Gud, all verdens Herre,
Han, den Barmhjertige, den Nåderige,
Han, Herren over dommens dag.
Dig tilbeder vi, vi søger hjælp hos Dig.
Led os på den rette vej!
Deres vej, som Du har beredt glæde, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller deres, som har valgt den falske vej.

Mange lærde har tolket det sådan, at dette vers (Surah på arabisk) på mange måder er en bøn til Allah om at vise dem den rette vej. For mange vil svaret på dette vers eller "...den rette vej" - altså resten af Koranen - anses for at være et bevis fra Allah. Begrebet Ayah, som betyder tegn og bruges for delversene i Koranen, anses for at være sande beviser fra Allah om Hans eksistens.

For mange er den sandhed, Koranen taler om, nok bevis for at Allah eksisterer. Ofte kan versene indeholde tegn og beviser fra Gud i måden, den beskriver verden og menneskene på. Dette drejer sig vel om, hvilket forhold man har til Koranen og dens budskab!

Jeg ved, at dette måske ikke direkte besvarer dit spørgsmål, men for muslimerne er Koranen selve åbenbaringen og selve beviset for Allahs eksistens.

Jeg vil i øvrigt henvise til www.islamonline.net, hvis du ønsker bedre og dybere svar.

Med venlig hilsen
Arslan F. Mohammed
Muslim og civiløkonom