Koranen lægger vægt på omtanke

Koranen lægger op til forsoning i ægteskabet, siger Aminah Tønnsen

SKILSMISSE: En forstødelse kræver en tænkeperiode på tre måneder, hvor mand og kone skal bo under samme tag, skriver Aminah Tønnsen

Spørgsmål:

Hvad sker der ifølge loven, hvis en mand forstøder en af sine hustruer?

Kristoffer

Svar:

Det fremgår ikke klart af dit spørgsmål, hvilken lov du mener.

Men ifølge sharia - altså Koranen - er regelen, at manden og den forstødte hustru skal bo under samme tag i tre måneder efter forstødelsen (talaq).

Disse tre måneder er en form for tænkepause, hvor manden har pligt til at forsørge sin hustru på vanlig vis. De tre måneder kaldes 'venteperiode' (idda), fordi man så at sige skal 'vente' i tre måneder, før skilsmissen bliver effektiv.

Hvis parterne forsoner sig, inden de tre måneder er omme, fortsætter ægteskabet som hidtil, uden at der skal udfærdiges en ny ægteskabskontrakt.

Forsoning inden venteperiodens udløb kan dog kun ske efter en 1. og 2. forstødelse. En 3. forstødelse betyder, at skilsmissen er uigenkaldelig. Hvis parterne ikke forsoner sig inden 1. eller 2. venteperiodes udløb, regnes de også for at være uigenkaldelig skilt.

En uigenkaldelig skilsmisse betyder, at parterne ikke kan gifte sig med hinanden igen efter venteperiodens udløb – medmindre kvinden reelt har været gift med en anden mand efter den uigenkaldelige skilsmisse fra sin første mand.

Korancitater vedrørende skilsmisse er samlet her.
Så vidt jeg husker, var det under den anden kalif, Umar ibn al-Khattab, at man begyndte at acceptere tre forstødelser udtalt i ét rap som én uigenkaldelig skilsmisse, hvorved man fuldstændig udelukkede den i Koranen gudgivne mulighed for forsoning i venteperioden efter de to første forstødelser.

Det hænder stadig i vore dage, at en sådan øjeblikkelig skilsmisse accepteres som uigenkaldelig; men langt de fleste lærde tager afstand derfra.
Der kan godt være mindre variationer i den måde, hvorpå de koranske regler er omsat til retspraksis i de enkelte muslimske lande. Eksempelvis er det ikke i alle lande et krav, at en forstødelse skal registreres hos myndighederne for at være juridisk gyldig.

I Danmark er det naturligvis dansk lov, der gælder. Her bliver skilsmisse først en realitet efter et halvt års separation eller 'venteperiode', hvor man skal bo på forskellige adresser.

Hvis man ikke finder sammen igen i separationsperioden, skal man søge om skilsmisse, for at den bliver juridisk bindende. Der er ingen begrænsning for, hvor mange gange proceduren kan gentages af de samme to personer.

Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen
Forfatter og foredragsholder

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.