Kvindesynet i islam

For at forstå Koranens lære om kvinden, er det vigtigt at kende hendes situation i Arabien umiddelbart forud for islams fremkomst og tilblivelse i første del af det syvende århundrede, skriver Lorens Hedelund, leder af Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom. Foto: NIMA/

RELIGION OG KØN: Betragtes islams kvindesyn alene ud fra Koranen, ville der være grund til at kalde på reform og fornyelse, skriver Lorens Hedelund

Spørgsmål:

Hvad er forskellen på kvindesynet i islam og kristendom (ud fra Bibelen og Koranen), hvis der er en forskel?

Bettina

Svar:

Kære Bettina

Mange tak for dit spørgsmål, som jeg skal forsøge at give dig et svar på.

Et ofte fremført synspunkt i den danske debat, herunder også i den kirkelige er, at "muslimske kvinder er undertrykte" og i det hele taget må holde sig i anden række. Men det synspunkt bør nuanceres.

Det er vigtigt at se lidt på den historiske udvikling. For at forstå Koranens lære om kvinden, er det vigtigt at kende hendes situation i Arabien umiddelbart forud for islams fremkomst og tilblivelse i første del af det syvende århundrede.

Den arabiske verden gennemlevede netop da en periode, hvor man gik fra et polyteistisk og animistisk samfund, som i høj grad var domineret af kvinder, til et samfund hvor mænd i højere grad fik autoritet og indflydelse. Dette skifte skyldes i høj grad stigende handelsforbindelse mellem stammer og fjernere bosiddende folk.

Med islam skete der endvidere det, at den mandlige arvefølge blev fremhævet og hurtigt vandt indpas. Kvinderne forlod deres egne hjem for at bo og leve sammen med deres mand, hvor det tidligere havde været kvinderne (konen), der forblev i sit fædrene hjem - og så modtog manden på besøg.

Kvindens situation både forandredes og forbedredes i denne periode. Hun kom tættere på den "centrale" familie- og beslutningsproces.

Ifølge Koranen er et af de store "tegn" på Guds magt og kærlighed, at han skabte mennesket og "blandt Hans tegn er også, at Han skabte jer hustruer af jeres egen art, at I må finde sjælefred hos dem, og Han har skabt kærlighed og barmhjertighed mellem jer. Heri er der sandelig tegn for folk, som vil tænke sig om" (Sura 30,22).

Ægteskabet er en Guds gave (Sura 16,73) og betragtes som den normale tilstand (Sura 4,25). Både mænd og kvinder skal opføre sig anstændigt og ikke have andre forhold inden ægteskabet. Herom kan læses i Sura 24,31-34.

En muslimsk kvinde må ikke gifte sig med en mand af anden tro, hvorimod en muslimsk mand må gifte sig med en kvinde, der kommer fra "bogens folk" (en jøde eller en kristen), men aldrig en hedning, ateist eller en med en anden tro (Sura 5,6 og 2,222).

Sprituelt set er mænd og kvinder ens stillede i islam. Begge skal deltage i gudsdyrkelsen - som er koncentreret om de såkaldte fem søjler i islam (Sura 16,98).

Ofte spørges der til, hvorfor kvinder ikke beder i moskeerne. Forklaringen er den, at kvinder og mænd aldrig beder i samme rum, og hvor der så blot er et enkelt rum (som de fleste steder i Danmark), så har mændene forrang. Der er mange variationer rundt om i verden, alt efter kultur, skik og brug. I mange moskeer er der indrettet to bederum, ofte i forlængelse af hinanden, eller på forskellige etager.

Islam anerkender mænd og kvinders ligestilling overfor Gud, men understreger stærkt de to køns funktioner og ansvarsområder. Disse kan anskueliggøres i de fire følgende punkter:

1. Mænd er kvinder fysisk overlegne (Sura 2,229)

2. Det er tilladt mænd at disciplinere deres hustruer (Sura 4,35)

3. Den legale/juridiske stilling for kvinder (Sura 2,283)

4. Spørgsmål om arveret (Sura 4,12 og 4,35)

Konkluderende til islams kvindesyn vil jeg sige, at betragtes dette bogstavelig talt og enestående ud fra Koranens beskrivelser herom, da vil der være grund til kraftigt at kalde på reform og fornyelse. Virkeligheden er dog ofte en anden, idet islamiske lande og samfund er "flyttet med tiden og udviklingen." Dog er der også barske eksempler på det modsatte.

Grundlæggende betragter islam mandens og kvindens rolle i samfundet som komplimentære og dermed forskellige.

Lorens Hedelund

Leder af Kristent Informations- og Videnscenter om Islam og Kristendom

Læs mere om emnet i vores tema om kvindesyn i religionerne

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.