Kvindelige imamer? Fatih Alev svarer

Spørgsmål: Er det muligt for kvinder at uddanne sig til imamer, muftier og hvad de muslimske gejstlige nu hedder?

På forhånd tak for svaret.

Jacob

Svar: Kære Jacob A,

Det er naturligvis muligt for muslimske kvinder at uddanne sig indenfor alt, hvad mennesker kan uddanne sig indenfor. Det gælder også de islamiske videnskaber.

Dog er det sådan, at kvinder ikke kan praktisere som imamer i moskeen, da der her gælder kønsadskillelse til fordel for både mænd og kvinder, men nok mere for kvinder, så mændenes koncentration ikke flyttes fra tilbedelse af Gud til andre tanker af mere eller mindre jordlig karakter. Et sådant upassende fokus på kvinder i moskeen vil være et irritationsmoment for de muslimske kvinder. Der har aldrig nogensinde i Islams historie været nogen kvindelige imamer, forstået som praktiske bønneledere.

Både mænd og kvinder bliver af Profeten Muhammad (må Guds fred og velsignelse være med ham) opfordret til at søge viden. Værdien af viden varierer ikke alt efter kønnet på personen, der besidder den. Der har i Islams historie været adskillige kvindelige lærde indenfor både verdslige og islamiske videnskaber.

Venlig hilsen

Fatih Alev