Livet efter døden

Hvad sker der efter døden? Aminah Tønnsen svarer

Spørgsmål:
Hvad sker der efter døden ifølge islam?

Mette

Svar:

Dette er, hvad Koranen i korte træk siger om døden og livet derefter:

"Af jord har Vi skabt og formet dig. Til jorden giver vi dig tilbage - og fra jorden vil Vi atter tage dig op." (Koranen 20:55)

Graven er den første 'mellemstation'. Her vil to engle udspørge den døde om bl.a. sin tro, sine intentioner og gerninger på jorden.

Dødsenglen vil indvarsle Dommedag ved at blæse i sin trompet, og anden engel vil sørge for, at sjælen forlader den døde krop og bliver bragt tilbage til Skaberen:

"En trompet vil lyde - og se, de vil haste frem fra gravene til deres Herre. De vil sige: "Ve os! Hvem har taget os op af vort hvilested? Dette er, hvad Gud, den Allernådigste, (dengang) advarede os imod - sendebudenes ord var (virkelig) sande!" Det vil kun være et enkelt chok - og se, de vil alle blive stedet for Os (til domsfældelse)! På den dag vil ingen sjæl lide den mindste uret, og I vil få løn efter fortjeneste." (Koranen 36:51-54)

Det hele vil kun være som "et enkelt chock" og kun vare et øjeblik, som der står andetsteds.

"Sandelig! Havens indvånere vil på den dag fyldes med glæde. De og deres mager vil hvile behageligt i skygge. Der vil være frugter (i overflod); de skal få alt, hvad de ønsker. "Fred!" - et ord fra en barmhjertig herre." (Koranen 36:55-58)

"Oh, I syndere! Skil jer ud (fra de fromme) på denne dag. Oh, I Adams børn! Påbød Jeg jer ikke, at I ikke skulle tilbede Satan, jeres svorne fjende? Og at I skulle tjene Mig, (fordi) det er den lige vej? Men han ledte mange af jer på vildspor. Forstod I det dog ikke? Dette er Helvede, som I blev advaret imod. I dag skal I brænde i Ilden (som straf), fordi I afviste sandheden." (Koranen 36:59-64)

Muslimer har alle dage været uenige om, hvorvidt beskrivelserne af paradis og helvede skal forstås bogstaveligt og helt konkret - eller om der er tale om metaforer for en åndelig tilstand, der måske allerede kan opleves på jorden. De sidste bliver kaldt 'paradis-fornægtere' af nogle af de første; men sådan er der jo så meget. Gud ved bedst!

Med venlig hilsen

Aminah Tønnsen

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.