At modstå Djævelens fristelser

DEBAT: Hvordan defineres og forklares "det onde" i islam? Hadi Khan og Aminah Tønnsen svarer

Spørgsmål:

Vi er to studerende på Odense Seminarium, der skal skrive en opgave om "det onde" i islam.

Hvordan defineres og forklares "det onde" i islam? Kan I eventuelt henvise til nogle internet-links eller tekster?

På forhånd tak

Andreas Kaspersen & Flemming Hejlsvig

Svar:

Kære Anders og Flemming,

Det er en interessant problemstilling. Men graden af det interessante afhænger af fordybelsen i emnet.

Er I (ligesom de fleste medier / politikere) interesseret i det overfladiske "pop" Islam, ja så er det slet ikke noget jeg vil bruge tid på. Men er I til gengæld interesseret i filosofien, ja så er det - som sagt en helt anden sag. Da der ligesom i andre store religioner er manfoldighed i Islam betyder det, at der heller ikke er et entydigt standardsvar til jeres spørgsmål.

Men der er dog to hoved retninger. Nemlig den teologiske og den modernistiske (TEO og MOD i det følgende).

De arabiske lande der generelt fik deres uafhængighed udelukkende grundet de ændrede verdensfohold, har som et udgangspunkt en TEO tilgang til Islam.

Her imod Tyrkiet og Pakistan (i sin oprindelse) som begge er produkter af en aktiv politisk bevægelse har en mere MOD tilgang til Islam.

Hvordan skelner man så mellem TEO og MOD?

TEO kan ikke forholde sig til de dynamiske udfordringer, som det moderne samfund stiller til befolkningerne. Den har, hvis jeg så må sige, en prototype på hvordan livet skal leves. D.v.s. den er ukritisk overfor den dynamiske tidsfaktor, og ønsker blindt at EFTERLIGNE idealerne (som er 1400 år gamle).

Det er netop dem, pressen og politikere kan bruge i deres ensidige og statiske fremlægning af Islam. Og disse "tillidsfolk" kan uheldigvis ikke genneskue den politiske konsekvens af deres udtalelser og er blot glade for at komme i fjersynet.

MOD kan i modsætning til TEO godt forholde sig til samfundets dynamiske udfordringer. Deres tilgang til Islam er kritisk og de er bevidst om at samfundet skal være dynamisk og fornyende for overhovedet at overleve.

Derfor vil de netop ikke efterligne men EFTERLEVE. Det drejer sig om for MOD at forstå meningen med handlingen og ikke så meget selve handlingen. MOD har mig bekendt ikke været i pressen eller brugt af politikere for de kan netop ikke bekræfte deres fordomme.

TEOs opfattelse af de onde er:

Djævlen [shatarn]. Som lokkede Adam fra "stedet" Paradiset, og som er skyld i de ulykkelige omstændigheder der er gældende i verden.

MODs opfattelse af de onde er:

Det uretfærdige i mennesket og derfor i samfundet som tvinger hele befolkninger til at handle "forkert". Den personifiserede [shatarn] djævle findes ikke i deres bevidsthed.

Det onde og igoistiske i menneskets psyke [shatarn] (djævlen som de negative kræfter i alle mennesker, som ikke skal elimineres men besejres). Bemærk at man mener at det onde element er nødvendig for menneskets ultimative udvikling.

Simpelthen fordi udvikling kræver modpoler for at se forskel (nat og dag, sommer og vinter, det gode og det onde). Uden det, og uden det onde vil det være alt for "let" for menneskene at "opretholde" det gode. Det vil sige at det onde ikke er et prolem men snarere en udfordring!

Da vi har fået den frie vilje er det netop at lade begge former for kræfter stå frit hen - og lade mennesket vælge. Ellers er det frie element jo ikke brugbart.

NÅR mennesket endeligt dominerer denne onde kraft - til helt at besejre den, gennem erkendelsesprocessen er der da banet vej for et samfund der frit kan udfordre "det menneskelige" potientale. Bygge et bæredygtigt samfund osv. Det er netop denne "tilstand" (paradis) der har været opnået i alle budbringernes tid (i det mindste blandt deres nærmeste).

Det var jo lige det der gjorde Mohammed (fvmh) og hans nærmeste til "eksemplariske" mennesker, da de ikke længere tænkte i interesser men fællesskabets bedste.

Her henviser jeg til et værk der er skrevet i Pakistan af en af grundlæggerne bag den Pakistanske ide.

(IACTR)

Den er lidt filosofisk, men der er nu engang behov for at fordybe sig lidt mere end medierne tillader. Jeg er villig til at holde et møde med jer og fordybe bogen og drøfte emnet, hvis det har interesse.

Hadi Khan

–-

Henvisninger til relevante links følger, udarbejdet af Aminah Tønnsen:

www.islamstudie.dk/islam_evolution.htm

www.islamstudie.dk/islam_skabelse.htm

www.islamstudie.dk/aa_syndefald.htm

og til et par pakistanske:

www.renaissance.com.pk/jafelif987.html

www.renaissance.com.pk/noderefl97.html

www.renaissance.com.pk/aprcrit20.htm

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen