Debat

Muslimer i dansk statistik

Hvor mange muslimer er der i Danmark? Her mødes muslimer i Korsgadehallen for at høre om demokrati og det forestående valg (september 2011). Foto: Mette Frandsen

Antallet af muslimer i Danmark er stigende, skriver imam Fatih Alev - og giver sit bud på hvorfor

Spørgsmål:

Hej, jeg hedder Marie Louise og jeg går i 10. klasse på Ingstrup Efterskole. Jeg er ved at lave en opgave om religion i Danmark, og kunne godt bruge din hjælp.

Hvor mange muslimer er der i Danmark? Stiger eller falder det? Hvorfor?

Har religionernes udvikling noget med samfundets udvikling at gøre? Og hvordan?

Hvad gør man for atfortælle folk om/gøre folk interesserede i islam?

Håber du vil svare inden for de næste dage.
På forhånd mange tak

Venlig hilsen

Marie Louise Gram

Svar:

Kære Marie Louise Gram

"Hvor mange muslimer er der i Danmark?"

Der er ca. 170.000-180.000 muslimer i Danmark, beregnet efter indvandreres, flygtninges og deres efterkommeres oprindelsesland. Denne beregningsmetode tager dog ikke med i betragtning, at der er en del indvandrere og flygtninge, der godt nok er kommet hertil fra overvejende muslimske lande, men som ikke selv er - eller opfatter sig selv som - muslimer. Da antallet af disse "muslimer" ikke kendes, er det svært at sige præcis hvor mange muslimer der lever i Danmark. Der er dog næppe flere end ovennævnte tal, som man kan regne sig frem til på grundlag af befolkningsstatistikken i Statistisk Årbog 2002 fra Danmarks Statistik.

"Stiger eller falder det?"

Følgende er at læse i Statistisk Årbog 2002 (s. 10):

"Det er ikke muligt præcist at opgøre stigningen i medlemstallet for trossamfund uden for folkekirken, da det ikke har været muligt at opgøre medlemstallet for muslimske menigheder. Vurderet ud fra udviklingen i medlemstallet for de godkendte trossamfund med oplyst medlemstal samt en vurdering over antal muslimer på grundlag af antal bosatte personer fra lande med overvejende muslimsk befolkning tyder det på, at antallet af medlemmer i de godkendte trossamfund er steget betragteligt de seneste 15 år."

"Hvorfor?"

Antallet af muslimerne er stigende, bl.a. fordi fertiliteten er højere hos kvinder med oprindelse i muslimske lande, og delvis på grund af familiesammenføringerne og ankomsten af nye flygtninge. Der er også en del danskere, der ved at konvertere til Islam bidrager til stigningen i antallet af muslimer i Danmark.

"Har religionernes udvikling noget med samfundets udvikling at gøre? Og hvordan?"

Det er vigtigt, at religioner og deres lære ikke bliver udhulet for at tilpasse sig til alle mulige former for moderne samfundsforhold. Det er ikke religionerne der udvikler sig, men mennesker der udvikler sig til at tolke religionen i nyt lys, i takt med at øget vidensniveau og nye samfundsforhold gør sig gældende.

"Hvad gør muslimerne for at gøre fortælle folk om/gøre folk interesserede i islam?"

De fleste plejer at anbefale, at man læser Koranen og nogle bøger om Islam skrevet af muslimer. Der er også nogle unge muslimer, der tager ud på landets gymnasier og seminarier for at holde foredrag om Islam og muslimsk levevis. Endelig er der muslimer der mener, at de alene ved at være retskafne og eksemplariske mennesker, kan få folk til at fatte sympati for Islam, for det er jo det, Islam grundlæggende handler om.

Venlig hilsen

Fatih Alev,
imam

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.