Muslimer må da ikke fjerne skægget!

"I alle befolkningsgrupper (jøder, kristne, muslimer, hedninge og mange andre) er der mænd, som vælger at lade skægget vokse, og der er og andre, som vælger at barbere det af", skriver muslimske Aminah Tønnsen. Foto: Foto: colourbox.com

Troen sidder ikke i skægget, men i hjertet, svarer muslimske Aminah Tønnsen

Spørgsmål:

Kære søster Aminah Tønnsen, salam alaikum

Jeg har altid troet, du var en salaf as salih søster, men eftersom jeg har læst din "fatwa" om at barbere sit skæg, er jeg kommet i tvivl.

Jeg kan se, du har valgt ikke at svare på spørgsmålet med dine egne ord, men derimod sagt: "Dén og dén sheikh siger sårn og sårn." Men, hvad er det egentlig beviserne siger med henhold til skægget? Synes du ikke selv, beviserne er tydelige?

I al-Saheehayn fortælles det fra Ibn Umar (may Allah be pleased with them both), at Profeten (peace and blessings of Allah be upon him) sagde:

 Cut the moustache and let the beard grow; be different from the mushrikeen.

I Saheeh al-Bukhaari fortælles det, at Profeten (peace and blessings of Allah be upon him) sagde:

Cut the moustache and leave the beard alone; be different from the mushrikeen.

Og i Saheeh Muslim fortælles det, at Abu Hurayrah (may Allah be pleased with him), at Profeten (peace and blessings of Allah be upon him) sagde:

Trim the moustache and let the beard grow; be different from the Magians (Zoroastrians).

Beviserne indikerer, det er haram at fjerne sit skæg. Det svarer til at sige: "Kør ikke over rødt". Og det giver sig selv, hvad det vil ske, hvis du kører over; man vil forvente en bøde, hvis du bliver stoppet.

Husk, at du vil blive stillet til regnskab ved dommens dag, så vel som mig selv, så vi skal passe på, hvad vi siger, når det gælder til sharia.
 
Med venlig hilsen
Mücahit

Svar:

Kære Mücahit

Fred være med dig.

Islam handler om frihed under ansvar, og eftersom der blandt muslimer er forskellige holdninger til mange ting i hverdagslivet (herunder mændenes skægvækst), kan jeg naturligvis ikke give den pågældende spørger et entydigt svar. Det er så i stedet min opgave at pege på forskellige fortolkningsmuligheder, der gør det muligt for spørgeren at træffe sit eget valg.

Din udlægning af spørgsmålet bliver ikke mere rigtig eller tydelig af, at du citerer tre varianter af udsagnet "Vær ikke som hedningene, lad skægget stå." Et udsagn, der (som jeg forklarer i mit svar) overhovedet ikke giver nogen mening i vore dage. Du følger et "bevis", hvor forudsætningen ikke længere er til stede. Det er som at opstille et trafiklys på Nordpolen, hvor der ikke er nogen trafik.

Vil du virkelig hævde, at man i vore dage kan kende de forskellige befolkningsgrupper på, om mændene bærer skæg eller ej? I alle befolkningsgrupper (jøder, kristne, muslimer, hedninge og mange andre) er der mænd, som vælger at lade skægget vokse, og der er og andre, som vælger at barbere det af. Jeg kender jøder og kristne, der har skæg - ligesom jeg kender imamer, der ikke har skæg, for det har man ikke dér, hvor de kommer fra. Troen sidder ikke i skægget, men i hjertet.

Jeg er netop meget bevidst om, at jeg skal stå til ansvar for mine valg og mine handlinger, og derfor vælger jeg at bruge det intellekt, som Gud har givet mig, til at reflektere over de forskellige udsagn. Du vælger åbenbart den hovedløse imitation/taqlid, som fordømmes i Koranen, og det er så dit valg.

Gud ved bedst.

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen
Forfatter, foredragsholder og muslim

Spørgsmål:

Kære Aminah Tønnsen

Du siger jeg følger blindt 'taqlid', men samtidig siger du, at det bevis jeg bruger ikke giver mening. På hvilken måde følger jeg blindt? Det er Profetens ord (saw), som både er hos Bukhari og Muslim. Hvis du ikke accepterer Ahadeeth fra Bukhari og Muslim, så ved jeg ikke hvad skal jeg sige. Og i øvrigt så er Ulama som Albani, ibn Uthaymeen, bin Baz og så videre enige om, det er haram at fjerne sit skæg.

Og ja, de var allesammen fra Salaf as-salih. Og hvem er du overhovedet til at give en fatwa? Er du overhovedet egnet til det?

It was narrated in al-Saheehayn that the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) said: Cut the moustache and let the beard grow; be different from the mushrikeen. (al-Bukhaari, al-Libaas, 5442; Muslim, al-Tahaarah, 382) .

Fred være med dig.

Med venlig hilsen
Mücahit

Svar:

Kære Mücahit

Fred være med dig.

Dét, jeg mener, er: Du følger blindt og tilsyneladende ganske ureflekteret den ene del af et udsagn: "lad skægget stå" uden hensyntagen til, at den anden del af udsagnet "vær ikke som hedningene" ingen mening giver i vore dage: Nu-konteksten er fuldstændig anderledes end da-konteksten, så selvom du anlægger skæg, vil det ikke være noget som helst bevis for- eller tegn på, at du er muslim, og du vil ikke kunne skelnes fra ikke-muslimer på grund af dit skæg.

Skægget har simpelthen ikke den samme betydning i vor globaliserede verden, som det havde i Arabien på Profetens tid. Derfor giver det ingen mening at følge den pågældende Hadith.

Og inden du nu drager en forhastet konklusion om, at jeg hadith-fornægter, så kan jeg forsikre dig om, at det er jeg ikke.
Jeg er som så mange andre kritisk over for Hadith, men jeg benytter kun Hadith i mine artikler og bøger, når jeg finder det relevant, for Koranen er og bliver islams primære kilde.

At være muslim betyder ikke, at man skal tage skyklapper på og følge den letteste vej; blind imitation. Man skal tvært imod bruge det intellekt, Gud har givet én til at reflektere over tingene, som Gud igen og igen opfordrer menneskene til i Koranen. Det vil så ind i mellem betyde, at man er nødt til at gå imod flertallet for at kunne stå ansigt til ansigt med sin skaber med ren samvittighed; men det er nu engang en naturlov, at man må gå imod strømmen for at nå kilden!

Som jeg tidligere har pointeret, så udsteder jeg naturligvis ingen fatwa; men jeg giver nogle informationer om forskellige fortolkningsmuligheder og påpeger nogle problemstillinger for at hjælpe andre til at praktisere islam på en meningsfuld måde og i harmoni med det samfund, vi lever i.

Må Gud være med dig.

Med venlig hilsen
Aminah Tønnsen,
Forfatter, foredragsholder og muslim