Ondskab kan overvindes

Bøn bede islam

Islam anser livet her på jorden, som en prøve for mennesket og betragter derfor alt negativt, som måder Allah kan teste mennesket på, skriver muslim Arslan F. Mohammed  

Spørgsmål:

Hej

Jeg sidder og arbejder med en opgave, hvori der er et spørgsmål, der lyder:

Kan ondskab overvindes og hvis ja af hvem? Og så er det nu jeg skal
sammenligne dette spørgsmål med islam, kristendom og Luther. Jeg kan ikke finde noget konkret at forholde mig til omkring disse 3 områder, der giver svar på spørgsmålet. Kan I evt hjælpe mig med forslag til materialer der kan hjælpe mig med at udrede mine spørgsmål eller vil I evt komme med jeres bud på om ondskab kan overvindes og hvis ja af hvem ifølge de 3 religioner.

På forhånd mange tak

Med venlig hilsen

Lena

Svar:

Kan ondskap overvinnes?

Jeg vil gjerne takke for spørsmålet og svare etter beste evne. Et kort svar på spørsmålet er ja Ondskap kan overvinnes. 

Muslimer tror at Allah Gud er allmektig. Noe som innebærer at alt det gode er fra Gud, og det innebærer at også de negative tingene i verden følger Guds vilje. Ingenting skjer uten Allahs vilje.

Islam anser livet på denne jorden som en test eller en prøvelse for menneske og ser på alt negativt som for eksempel sykdom, tristhet og andre prøvelser som måter Allah kan teste deg på.

Ved alt slags slit og sykdom og annet vondt som vi takler med tålmodighet og verdighet tilgir Allah (swt) oss noe av våre synder. Ingenting er forgjeves. Og dette kan også sees på som en løsning på det man kan definere som ondskap. Hvis en definerer okkupasjon, krig, sult og lignende som ondskap kan også dette sees på som tester for mennesker fra Allah. Et menneske som har tilgang til våpen ikke bruke til krig eller annet ondt. En kan bruke det til å forsvare de svake også. I så mate sees alt på som en test for menneske og alle evalueres av Allah på hvordan de kommer gjennom denne testen som er livet.

Allah forteller oss i Koranen at:

"...Jeg vil ikke la en strevers strev gå tapt for noen blant dere, for mann eller kvinne, dere er ett..." (3:195)

og at: "Ved hver motgang er det lettelse". (94:5) (Egen oversettelse).

og: "Vi kan saktens stille dere på prøve med frykt og hunger, med tap av liv, eiendom og avlinger. Men bring de tålmodige det gledelige budskap, dem som som når ulykken rammer dem, sier:"Vi tilhører Gud, og til Ham skal vi vende tilbake."(2:155)

Allahs budbringer Mohammed sa: "Vit at seier kommer med tålmodighet, lindring etter vanskeligheter og lettelse etter byrder." (Ahmed).

En annen hadith forteller: "Et menneske får prøvelser som samsvarer med hans grad av iman, og prøvelsene vil fortsette å påvirke Allahs tjener til han går på jorden uten noen byrder eller synd." (ibn Majah, klassifisert som sahih av Albani). - Det vil si, prøvelsene gjør at synder blir tilgitt.

Og: Ingen lidelse rammer en muslim uten at Allah tilgir noen av hans synder på grunn av det, selv om det ikke er mer enn et tornestikk. (Bukhari)

Slik versene ovenfor understreker er alle nevnte prøvelser etterfulgt med en formaning om håp. Koranen gir menneske håp og i si måte motiverer mennesker til å bekjempe alt ondskap, sykdom eller annet med tro om at dette etterfølges av lettelse og tilgivelse i tillegg til aksept hos Allah.

Jeg håper dette har vært til hjelp, og Allah vet best.

Arslan F. Mohammed, civiløkonom