Profeten Muhammed påvirker hverdagen

Islams forhold til profeten Muhammad udspringer fra Koranen og fra profetens sædvane, skriver Jehad Al-Farra. Foto: Henrik Montgomery

Mange vers fra Koranen er grundlaget for, at profeten Muhammed er kommet til at spille så stor en rolle i islam. Mindet om Muhammed er infiltreret i muslimers hverdagsliv - han er med, fra man som muslim står op, til man går i seng.

Spørgsmål om Muhammeds betydning for muslimer

Hvor stor betydning har Muhammed for muslimers hverdag?

Svar fraformand for Dansk Islamisk Råd

"I har et smukt eksempel i Guds udsending, for enhver, som sætter sit håb til Gud og den yderste dag og ofte ihukommer Gud"(Koranen, sura 33 vers 21).

Dette vers fra Koranen og mange andre er grundlaget for muslimernes store kærlighed og respekt for profeten Muhammed - Guds fred og velsignelse være med ham og alle profeter.

Muslimerne anser profeten for at være udvalgt af Gud for hele menneskeheden, til at vejlede og kalde til godhed og fornuft. At følge profeten i hans handlemåde og karakter indikerer ens kærlighed til Gud, idet Gud netop selv elsker sin profet og alle andre profeter.

"Sig: "Hvis I elsker Gud, så følg mig, og Gud vil elske jer og tilgive jer jeres synder!" Gud er tilgivende og barmhjertig." (Koranen, sura 3 vers 33)

I Koranen befaler Gud de troende til at adlyde Ham og profeten:
"Sig: "Adlyd Gud og Udsendingen!" Men hvis de vender sig bort! - Gud elsker ikke de vantro" (Koranen sura 3, vers 32)

"Adlyd Gud og Udsendingen! Måske finder I barmhjertighed!"(Koranen sura 3, vers 132)

"I, som tror! Adlyd Gud! Adlyd Udsendingen og dem blandt jer, der har myndighed! Hvis I strides om noget, så fremlæg det for Gud og Udsendingen, hvis I da tror på Gud og den yderste dag! Dette er bedre og giver det smukkeste udfald" (Koranen sura 4, vers 59)

"Adlyd Gud, adlyd Udsendingen, og vær på vagt! Hvis I vender jer bort, så skal I vide, at det kun påhviler Vor udsending at bringe det tydelige budskab!" (Koranen sura 5 vers 92)

"De spørger dig om byttet. Sig: "Byttet tilhører Gud og Udsendingen. Frygt Gud! I skal bringe jeres mellemværender i orden og adlyde Gud og Hans udsending, hvis I er troende!"" (Koranen sura 8 vers 1)

"I, der tror! Adlyd Gud og Hans udsending! Vend jer ikke bort fra Ham, når I dog kan høre!" (Koranen sura 8, vers 20)

"Adlyd Gud og Hans udsending! I skal ikke strides med hinanden, så I mister modet, og jeres kampånd forsvinder! Hold ud! Gud er med de udholdende."(Koranen sura 8, vers 46)

"Sig: "Adlyd Gud, og adlyd Udsendingen! Hvis I vender jer bort; - han er kun ansvarlig for, hvad han er blevet pålagt, og I for, hvad I er blevet pålagt. Hvis I adlyder ham, bliver I retledt. Der påhviler kun Udsendingen det tydelige budskab."" (Koranen sura 24 vers 54)

"Hold bøn, giv almisse og adlyd Udsendingen! Måske finder I barmhjertighed!" (Koranen sura 24 vers 56)

"I, der tror! Adlyd Gud, og adlyd Udsendingen! Lad ikke jeres handlinger blive til intet!" (Koranen sura 47 vers 33)

"Er I betænkelige ved at give frivillig almisse forud for jeres fortrolige samtale? Hvis I ikke har gjort det, og Gud har tilgivet jer, så hold bøn, betal den pligtige almisse og adlyd Gud og Hans udsending! Gud er fuldt vidende om, hvad I gør."(Koranen sura 58 vers 13)

"Adlyd Gud, og adlyd Udsendingen! Hvis I vender jer bort, så påhviler det blot Udsendingen at overbringe det tydelige budskab." (Koranen sura 64 vers 12)

De troendes forhold til profeten Muhammad - Guds fred og velsignelse være med ham og alle profeter - udspringer fra Koranen og samtidig fra profetens sædvane (hvad han har gjort, sagt, eller været enig i) og liv.

Muslimerne anser profeten Muhammad som et menneske med en meget høj grad af integritet, oprigtighed og medmenneskelighed, som selv før Gud udvalgte ham som profet blev kendt blandt Mekkas stammer under navnet Den troværdige, og sandfærdige.

Muslimerne bliver opdraget med detaljerede og præcise fortællinger fra profetens liv da hans mor var gravid med ham, mens han var en ung mand, da han første gang modtog åbenbaringen fra Gud, og til han døde i en alder af 63 år.

Den påvirkning, som profeten har på muslimernes liv i hverdagen, er til at finde i de små detaljer. Sædvanen og fortællingerne beretter om selv helt basale handlinger som muslimerne følger og efterlever i deres daglige liv.

Allerede fra morgenstunden, når en muslim åbner øjnene, siger han som profeten havde sagt: Al taknemlighed ske til Allah for at have oplivet os efter at vi var døde. Man går ud på badeværelset, børster sine tænder og foretager rituel afvaskning efter profetens anvisninger for at gøre sig klar til første bøn. Selve de daglige fem bønner udføres også på samme måde som profeten Muhammad udførte dem.

Man spiser sin morgenmad (og alle andre måltider) med højre hånd, og siger Gud velsigne, hvad Du har skænket os, og beskyt os fra helvede.

Ifølge profeten tager man sit tøj og sko på ved at starte med højre side. Man træder ud af sit hjem med højre fod, og fremsiger I Guds navn, til Ham sætter jeg min lid. Der findes ingen styrke eller handling foruden Guds hjælp. Jeg søger tilflugt hos Allah fra at blive vildledt eller vildlede andre, fra at falde eller lade nogen fælde mig, fra at undertrykke andre eller selv blive undertrykt, fra at begå uret eller nogen begår uret mod mig.

Man hilser pænt på sine naboer efter profetens anvisninger om at behandle sine naboer godhed og venlighed. Man tager transportmidlet på arbejde og fremsiger Velsignet er Allah, som har forsørget os med dette. Man udfører sit arbejde med stor ydmyghed, omhu, samvittighed, ansvarlighed og i god samarbejde.

"Sig: "I skal blot handle! Gud vil se jeres handlen, og det samme vil Hans udsending og de troende. I vil blive bragt tilbage til Ham, der kender det skjulte og det synlige, og da vil Han underrette jer om, hvad I har gjort."" (Koranen sura 9 vers 105).

Hvad angår profetens daglige liv med sin familie, så berettes det at han selv sørgede for at reparere sit tøj og sine sko, deltog i de daglige pligter i hjemmet og sagde: Den bedste af jer, er den der er bedst mod sin familie.

Om aftenen fremsiger man Aftenen er kommet, og alle skabninger hviler i Guds hænder. Al taknemlighed til Allah, Han har ingen partnere. Til Ham sker tilbagevenden.

Når man skal i seng fremsiger man: I Guds navn lægger jeg mig.
Kun af barmhjertighed mod alverden har Vi udsendt dig (Koranen sura 21 vers 107)

Profeten Muhammad anses for at være en barmhjertighed for menneskeheden; han plejede at sige: Den, der er mest elsket hos Allah, er den, der er mest til nytte og gavn for Guds skabninger, heri opfordrer profeten til at den enkelte skal stræbe efter at sprede godhed og være god mod sit samfund heri mennesker, dyr og miljøet.

En af profetens følgesvende fortæller: Profeten har lært os alt, inklusiv hvordan man handler i forbindelse med toiletbesøg, som er at træde ind med venstre ben og sige: Oh Gud, jeg søger tilflugt hos dig fra ondskab og onde handlinger, vaske sig med venstre hånd og herefter gå ud med højre ben og sige Jeg søger din forladelse.

Som vi kan læse af ovenstående og de få små eksempler, så har profeten Muhammad en stor betydning for muslimers hverdag. Handlingerne udføres ikke kun pga. forpligtigelser, men i høj grad også af kærlighed til Allah og profeten Muhammad. Disse vejledninger er en naturlig del af den daglige rytme i et muslimsk liv - uden at det kræver større kræfter eller indsats end det, der skal til for at opføre sig som et godt menneske.

(Alle oversatte koranvers er udtaget fra Koranen af Ellen Wulff)

Venlig Hilsen
Jehad Al-Farra, formand for Dansk Islamisk Råd

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.