Sharia er muslimernes rette vej

Sharia betyder egentlig "vejen" - i mange muslimske lande ser man derfor gadenavne, der indeholder begreber som sharia, skriver muslim Arslan F. Muhammed. Fotoet viser en gade i Luxor i Egypten med navnet Sharia Mahatta. Foto: Wikimedia

Sharia omfatter i princippet hele tilværelsen og alle sider ved livet - familie og stat på mange måder kan hele Koranen ses som muslimernes bud, skriver muslim Arslan F. Muhammed.

Spørgsmål:

Hvor kan man finde en oversigt over sharia-bud i Islam, svarende til f. eks. Moselovens 10 bud eller Bjergprædikenens bud? Jeg synes ikke, jeg kan finde en sådan i Koranen ud over et vers i sura 45. Til gengæld kan jeg læse meget om sunni m.v. men jeg kan ikke finde en samlet oversigt.

Venlig hilsen

Kurt Jørgensen

Skårup Seminarium

Svar:

Først vil jeg dig takke for, at du har sat din lid til religion.dk i forbindelse med dit spørgsmål. Det var et meget godt og avanceret spørgsmål, og jeg skal forsøge at svare efter bedste evne.

Sharia kan ses som en systematisering af islamisk lov. Ordet betyder egentlig vejen i mange muslimske lande vil man derfor se gadenavne, der indeholder begreber som Shahra-e eller Sharia og lignende.

Udviklingen af sharia startede med den islamske lov, som blev udviklet i Medina mens Profeten Mohammad var byens leder.

Sharia omfatter i princippet hele tilværelsen og alle sider ved livet - familie og stat på mange måder kan hele Koranen anses som muslimernes bud.

Det er derfor, at det ofte er vanskeligt at sammenligne Moselovens 10 bud med Sharia.

Sharia kan selvfølgelig indeholde denne type bud, men det er ikke det, det er. Det er muligt, at det er enklere at se på Sharia som muslimernes rette vej.

Arslan F. Muhammed

Norsk muslim. Har medvirket i dialogarbejde i mange år. Er tilknyttet Islamisk Råd Norge.

Sharia omfatter i princippet hele tilværelsen og alle sider ved livet - familie og stat – på mange måder kan hele Koranen ses som muslimernes bud, skriver Arslan F. Muhammed. Foto: Wikimedia