Tro kan ikke påtvinges

Abdul Rahman risikerer i Afghanistan dødsstraf for at være konverteret til kristendom. - Foto: Scanpix

APOSTASI: Der er ifølge Koranen ikke belæg for at straffe frafald fra islam, skriver Aminah Tønnsen i en kommentar til den aktuelle sag fra Afghanistan

Spørgsmål:

En afghansk mand risikerer dødsstraf for at være konverteret fra islam til kristendommen. Hvad mener islam-panelet om sagen? Er det rimeligt at fælde en dødsdom for at konvertere til kristendom? Og hvordan skal den danske regering reagere?

Redaktionen

Svar:

Jeg har flere gange her på religionsdebatten gjort rede for, at der ifølge Koranen ikke er belæg for at straffe frafald fra islam - se dette svar.

Tro kan ikke påtvinges, men skal komme fra hjertet for at give mening:

"Der kan ikke være tvang i trosanliggender (la ikrâha fi-dîn). Troens rette vej er nu let at skelne fra vildvejene. Den, der ikke tror på falske guder og onde magter, men på Gud (alene), har grebet et ubrydeligt bånd (der fører til det endelige mål). Gud er althørende og alvidende. Gud er de troendes beskytter. Han leder dem fra (uvidenhedens) mørke frem til lyset. De, der afviser at tro, har taget afguderne til herre. De bringer dem fra lyset ind i mørket. De vil være Ildens beboere - dér vil de dvæle" (Koranen 2,256-257).

En afghansk muslim er blevet kristen og risikerer dødsstraf. Det lyder dramatisk; men selvom der i nogle muslimske landes strafferetlige love vitterlig er dødsstraf for apostasi, er frafald fra islam rent faktisk ikke blevet straffet med døden i de senere år.

Det seneste eksempel, jeg husker, er den kendte sudanesiske reformator Mahmoud Mohamed Taha (f.1909 el. 1911), der sad fænglset i flere perioder under præsident Numeiri - både på grund af sine reformtanker, men også på grund af sin modstand imod indførelsen af traditionelle sharia-love i 1983, som han fandt forvanskede islam, nedværdigede borgerne og satte den nationale enhed på spil.

Det blev aldrig sagt eksplicit under retssagen; men det fremgik tydeligt af den kun to timer lange retssag, at Mahmoud Mohamed Taha var anklaget for apostasi. Han og hans medanklagede blev nemlig gjort bekendt med, at anklagen ville blive frafaldet, hvis de angrede og tog afstand fra de synspunkter, de tidligere havde fremført.

Appelretten sagde derimod klart, at det handlede om apostasi. Mahmoud Mohamed Taha blev hængt den 18. januar 1985. Hans fire medanklagede fik tre dages betænkningstid. De tilbagekaldte deres udtalelser og blev frigivet. Præsident Numeiri blev styrtet mindre end 3 måneder senere.

Flere intellektuelle, der har fremført utraditionelle fortolkninger af Koranen, er siden blevet erklæret for frafaldne; men ingen af dem er mig bekendt blevet straffet.

I det aktuelle tilfælde er de afghanske ledere udmærket klar over, at verdens øjne hviler på dem. Landet har i de senere år forsøgt at nærme sig Vesten, så det ville være det rene politiske selvmord at afsige og eksekvere dødsstraf over manden.

Aminah Tønnsen
Muslimsk forfatter og foredragsholder

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.