Antisemitisme på fremmarch?

Den anti-israelske propaganda skaber ofte problemer for danske jøder, skriver Bent Lexner (foto fra anti-israelsk demonstration).

Antisemitisme: Den anti-israelske propaganda skaber ofte problemer for danske jøder, skriver overrabbiner Bent Lexner

Spørgsmål:

Til hr. rabbiner Bent Lexner

Jeg skriver til Dem, fordi jeg bekymrer mig over en tilsyneladende ny politik overfor omverdenen fra Mosaisk Troessamfunds side, der kaldes en "åbning", for formentlig at prøve på at udsætte en endelig opløsning af organiseret jødedom i Danmark ved at mobilisere de kristne kontakter, hvilket efter min mening vil vise sig at være en total fejlslagen indsats, der nærmere vil fremme hurtigheden af den totale opløsning.

Dansk-jødiske relationer er gennem tiderne blevet idylliseret ud over al rimelighed, hvad der har tjent jødiske interesser godt. Den offentlige danske holdning gennem tiderne er ikke egentlig et udtryk for sympati eller respekt overfor jøder, men for at betone den nationale selvstændighed, uafhængighed og statens forvaltningsmæssige uberoenhed af pressionsgrupper. Der har altså i århundreder været en national konsensus om at gøre jødespørgsmålet til et tabuemne.

Allerede i trediverne blev der i retsplejeloven indført en paragraf 266 b efter hvilken, der også blev dømt for antisemitiske overgreb både før, under og efter krigen. Man har endog under besættelsen respekteret denne paragraf, hvad der i enkelte tilfælde for den domfældte udløste asyl i Tyskland.

Vi som jøder må nu spørge os selv om dette jødespørgsmål fortsat vil vedblive med at være tabubelagt, og jeg personlig gør alt for at skræmme antisemitter.

Må jeg have lov til, som jeg allerede har tilrådet repræsentantskabet, at opfordre til at lukke Mosaisk Debatforum. Her ytrer flere kristne end jøder sig, og de jøder, der ytrer sig, gør det uden bemærkelsesværdig kvalitet.

Antisemitismen er på fremmarch i Danmark specielt hos akademikere (ca. 60 %), men de føler, at boldgaden endnu ikke er helt fri.

Jeg er en født jøde (jødisk moder) og har aldrig haft vanskeligt ved at idenficere mig som jøde, selv om rabbineren formentlig ikke vil regne mig til den bedste af slagsen. Min jødiske familie hedder Igelski.

Med venlig hilsen

René Cohrt
Læge emeritus
2830 Virum

Svar:

Kære René

Allerførst - Drop dette om den gode eller dårlige jøde. Dette eksisterer ikke i jødisk tænkning.

Iøvrigt tak for dit indlæg. Det er lidt pinligt for mig at indrømme, at jeg faktisk ikke havde set debatsiderne, før du gjorde mig opmærksom på det. Jeg ser intet formål med siderne, men åbenbart er der nogen, der har det behov.

Som det er dig bekendt, besvarer jeg et utal af spørgsmål i Kristeligt Dagblad blandt andet, så hvis folk vil vide noget, kender de nok adressen. Om debatsiderne skal lukkes, er ikke et spørgsmål der har været diskuteret, men det skal jeg nu sørge for, at det bliver.

Jeg er ikke sikker på, at antisemitismen er på fremmarch i Danmark, men jeg erkender, at den antiisraelske propaganda ofte skaber problemer for jøder.

Jeg har lidt svært ved præcist at forstå dit indlæg i øvrigt, men vil med glæde vende tilbage. Hvis du mener at det jødiske samfund ikke skal "reddes" ved at lade ikke-jøder blive medlemmer, så er vi vist meget enige.

Mange hilsener fra undertegnede, der betragter sig som overrabbiner for alle jøder i Danmark (vel at mærke, hvis de ønsker det).

Bent Lexner

Du kan besøge det omtalte debatforum på hjemmesiden for Det Mosaiske Troessamfund i Danmark