Aron Skop: Gudsbegrebet

RELIGIONSDEBAT: Hvad er forskellen på det jødiske og kristne Guds- og menneskesyn? Aron Skop svarer

Spørgsmål:

Som kristen er jeg fortrolig med, at Gud er én, men kan fremtræde på flere måder (noget i retning af, at samme person kan være far, søn og ven). Da jøder, kristne og muslimer egentlig er overbeviste om, at der kun er én Gud, må det jo være samme Gud, vi taler om (selv om vor praksis er forskellig).

På den baggrund må (bør) der være meget, vi ser ens på i forholdet til Gud og medmennesker.

Hvordan er jøders indstilling til dette i dag?

Venlig hilsen

Inge Margrethe Jensen
email : fremtid@ofir.dk

Svar:

Kære Inge Margrethe Jensen

Din antagelse af, at jøders og kristnes syn på forholdet til Gud og forholdet til medmennesket, er meget lig hinanden, kan jeg dele.

I forholdet til medmennesket, er både det kristne og det jødiske syn baseret på kærlighedsbuddet i 3. Mosebog: Du skal elske din næste, som dig selv. En bedre oversættelse af den hebraiske tekst er: Du skal elske din næste, thi han (hun) er som du. Sammen med de 10 bud danner dette vigtige kærlighedsbud grundlaget for hele den europæiske kultur. Den humanisme, som vi kender i dag, er faktisk baseret på disse grundpiller.

Også i forholdet til Gud har jøder og kristne et fælles syn. Jøder og kristne anser den ene Gud for at være verdens skaber. Han har derfor skabt hele menneskeheden, d.v.s. også det enkelte menneske uanset farve og race. Vi deler også troen på, at menneskets sjæl kommer fra Gud og på en eller anden måde vender tilbage til Gud.

Der er imidlertid 3 punkter, hvor vort syn adskiller sig.

1) Med hensyn til "det onde". I jødedommen er der ingen tro på en djævel eller satan. Gud er udelelig-derfor kommer alt fra ham – også det såkaldte "onde".

2) Med hensyn til menneskets frelse. I kristendommen findes begrebet "arvesynd"og mennesket kan kun frelses gennem Jesu nåde. Jødedommen kender ikke begrebet "arvesynd". Gennem udførelsen af gode gerninger kan det enkelte menneske opnå tilgivelse hos Gud, men altså uden mellemled.

3) Med hensyn til messianske tider. Det er jødisk tanke, at Messias's komme vil bringe fred til verden. Jøder håber, tror og beder til, at de messianske tider snart vil komme.

Med venlig hilsen

Aron Skop