Bederemme og Jesuskrans

Findes der et redskab til bøn - f.eks. en bedekrans - som er fælles for den jødiske og kristne tradition?

Spørgsmål:

Kære Bent Lexner!

Har De kendskab til jødiske bede-redskaber (f.eks. en bedekrans), som grundlæggende også vil kunne bruges af kristne? Hvis De kan give svar, ville jeg blive glad, selvom det måtte blive sparsomt.

Jeg selv er en evangelisk-luthersk kristen, som gerne ville bede f.eks. den ortodokse Jesuskrans. Men kristendom og Jødedom kan vel siges at have en fælles berøring m.h.t. kristnes Gamle Testamente.

Således tænkte jeg, om der på bønsområdet også evt. fandtes en fysisk fællesberøring i skikkelse af et konkret bederedskab? Og: Om et sådant bederedskab findes, hvordan kan jeg da købe et sådant redskab, en bedekrans?

Jeg håber, at De vil kunne hjælpe med at vise vej til et svar! På forhånd mange tak.

Med venlig hilsen

Per

Svar:

Kære Per,

Det kan jeg svare ret nemt på. Det findes faktisk ikke, med mindre vi kunne tale om de bede-remme, som voksne mænd benytter til gudstjenesterne på hverdagsmorgen, men jeg anser det for at være en helt anden tradition, der her kommer til udtryk.

Mange venlige hilsener

Bent Lexner