Klassisk synspunkt

Bent Lexner om omskærelse af jødiske drenge

Jeg anser omskærelse for at være en vigtig ting, også idag og der er intet belæg for at mene at en omskærelse af drengebørn skulle være en lemlestelse eller nogen form for børnemishandling, skrev daværende overrabbiner Bent Lexner i 2002. Foto: Scanpix

Der er intet belæg for at mene, at omskærelse af drengebørn skulle være lemlæstelse eller børnemishandling, skriver Bent Lexner

Spørgsmål:

Kære Bent Lexner

Jeg synes Flemming Chr. Nielsens indlæg om omskæring af jødiske drengebørn kræver et svar, ikke blot fra de danske lovgivere, men også fra dig som jødisk overrabbiner i Danmark.

Kort sagt - kan du som overrabbiner acceptere et forbud mod omskæring af jødiske drenge på linie med forbuddet mod omskæring af muslimske piger?

Hvis ikke, hvad er så din begrundelse for at denne vel ikke helt smertefrie beskæring af Guds skaberværk er tvingende nødvendig?

Hvad er det helt præcist i den jødiske tro der betinger dette specielle dogme eller ritual?

Kan du alternativt gå ind for at man venter med at få foretaget omskæringen til man som personlig myndig selv kan beslutte sig for omskæring eller ikke?

Synes du ikke det ville være rimeligt at vente med at påføre nogen dette ydre tegn på at man er jøde indtil man personligt har besluttet at man vil tilhøre denne religion?

For det hænder vel også at unge jøder konverterer til andre religioner uden tradition for omskæring?

Med venlig hilsen

Vagn Bro

Svar:

Kære Vagn Bro

Med hensyn til Flemming Chr. Nielsens indlæg må jeg sige, at indlægget er skrevet i en sådan toneart og med sådanne fejlagtige påstande, at jeg ikke ønsker at indgå i nogen debat om dette indlæg, bortset fra, at jeg selvfølgelig skal udtrykke min modstand imod kvindelig omskærelse.

ANNONCE: KØB BOGEN "DET GÆLDER DIT LIV" OG KOM HELT TÆT PÅ BENT LEXNER 

Du spørger om jeg som overrabbiner kan acceptere at jødiske drenge omskæres. Lad mig give dig lidt historie:

Omskærelse hedder på hebraisk Brith Milah og er betegnelse for den pagt, som det jødiske folk har indgået med stamfader Abraham se 1. Mos. 17 v.11-12. Det er jødisk opfattelse at drengenes omskærelse er en fuldkommengørelse af Guds skaberværk, hvor forældrene uden betingelser stiller sig frem og overfor Gud demonstrerer, at de er parat til at følge den bibelske lovgivning, som generationer i 3000 år har fulgt.

Det er en tradition, som efter manges mening har været med til at sikre det jødiske folks eksistens. En person, som Spinoza nævner, at denne ceremoni ikke alene er en religiøs praksis, men også en national praksis. Underforstået at mange forældre der ikke er praktiserende jøder, ønsker at deres drengebørn skal omskæres for at have et ydre tegn på at være en del af det jødiske folk.

Dit forslag med at vente med omskærelsen til drengen er personlig myndig, anser jeg for at være uholdbart. Jeg mener at forældre på mange andre måder påtager sig mange ting, der har direkte indflydelse på et barns opvækst, og det er ulige lettere at foretage en omskærelse på et 8-dages gammelt sundt drengebarn, end at senere få foretaget en reel operation. Enhver jøde har naturligvis ret til at vælge fra, men idag vil jeg tro at op imod 90% af jødiske drengebørn bliver omskåret, sådan som det er sket igennem tidligere generationer.

Jeg anser omskærelse for at være en vigtig ting, også idag og der er intet belæg for at mene at en omskærelse af drengebørn skulle være en lemlestelse eller nogen form for børnemishandling.

Der er ingen diskussion blandt jødiske skriftkloge om hvorvidt dette blot er en folketradition eller om det er en religiøs forpligtigelse. Alle er enige og derfor er det fortsat vigtigt, at omskærelse af drengebørn er tilladt.

Jeg kan ikke forestille mig at et forbud mod omskærelse skulle kunne komme på tale i vore lande, men skal dog ikke undlade at gøre dig opmærksom på, at den jødiske religion påbyder jøder at rette sig efter landets lovgivning, således at skulle det utænkelige ske, måtte jøder enten acceptere ikke at foretage omskærelse respektive at bo i et land hvor en sådan ceremoni vil være tilladt.

Med venlig hilsen

Bent Lexner