Davidstjernen og det babylonske fangenskab

Hvilken betydning har den jødiske Davids-stjerne - og er der en forbindelse med den hebraiske bibel?

Spørgsmål:

Kære Bent!

Den jødiske Davids-stjerne har vel i realiteten intet med den hebraiske bibel at gøre? Er det ikke et symbol som hører til en lang senere tidsperiode?

Hvad er jødernes opfattelse vedrørende "de 70 års fangenskab i Babylon" - hvor strakte denne periode sig fra og til rent tidsmæssigt? Normalt vil man vel sige at selve fangenskabet ophørte omkring 537/36 fvt. hvor man efter tilladelse fra Kyros kunne nå at være tilbage i Jerusalem, men regner man 70 år baglæns herfra, så ender man i år 607 fvt. som året for Jerusalems ødelæggelse under Nebukadnezar, mens de fleste opslagsværker siger, at dette skete i år 587/86?

Hvad er den nuværende jødiske forståelse af "de 70 år" i Daniels bog kap. 9?

Med venlig hilsen

Halfdan

Svar:

Kære Halfdan,

Du har helt ret i, at Davidstjernen ikke har noget med den hebraiske bibel at gøre.

Mellem det 7. og 8. århundrede forekommer Davidstjernen i relation til Davids navn på gravstene på jødiske begravelsespladser i Italien og Spanien. I det 14. århundrede udgiver en jødisk mystiker en bog, hvor i han tegner nogen hexagrammer og benytter navnet Davidstjernen.

Forekomsten af Davidstjernen i jødisk kultur, såvel som andre kulturer er forbundet med magi.

Vi ved ikke præcis hvad forbindelsen er mellem Davidstjernen (Hexagrammet) og Kong David, men i visse tekster, der bunder i den italienske jødedom nævnes et magisk skjold, der forsvarede Kong David. Davidstjernen er også blevet udlagt som et symbol, der har skjult betydning, såsom forening mellem ild i den første trekant og med vand i den anden trekant, hvilket tilsammen former paradis eller himlen.

Med hensyn til 70 års fangenskab i Babylon er det sådan at den jødiske historie taler om at templet blev ødelagt i 586 hvorefter at folket blev fordrevet til Babylon. I 536 fik de lov til at rejse tilbage af Kyrus, men det var kun et fåtal af befolkningen. Først i 516 taler man om, at det jødiske folk vendte tilbage og det er så også det årstal, som man benævner som afslutningen på fangenskabet.

Jeg går ud fra, at når du taler om udtrykket 70 år så henviser du til Daniel kap. 9 v. 24. Efter jødisk opfattelse betyder udtrykket 70 uger referende til 70 x 7år ialt 490 år. Der er her tale om de 70 år som går fra ødelæggelse af det første tempel indtil 516 og så de 420 år som går fra de 70 år som er gået fra ødelæggelse af første tempel og indtil Daniels vision og så de 420 år som man omtaler som det andet tempels periode.

Mange venlige hilsner

Bent Lexner

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Kristendom.dk har inviteret teologer og repræsentanter fra forskellige kirker og kristne organisationer til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om kristendom". Alle svar i "Spørg om kristendom" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad kristendom.dk mener.