En konvertit har samme status som en født jøde

Hvis man konverterer til jødedommen har man samme rettigheder og pligter som andre jøder, skriver Aron Skop i disse svar omkring det at konvertere til jødedommen

Har jeg samme status som en jødefødt jøde, hvis jeg konverterer?

En konvertit har samme status som en jødefødt jøde.

Har jeg samme chance for at komme i Paradiset?

Med hensyn til den kommende verden har alle mennesker samme muligheder

Jeg kender ikke til, hvad der er pligt i jødedom. Men hvis jeg har konverteret til jødedommen, har jeg så samme pligter som en almindelig jøde? Hvis ikke så vil jeg gerne have detaljer om hvad forskellene er.

En konvertit har samme rettigheder og samme pligter som andre jøder.

Hvis jeg begår samme synd eller synder som en jødisk født jøde, har det så præcis samme konsekvenser, eller kan der være forskel fordi jeg ikke er jødisk født?

En konvertit er helt ligestillet med andre jøder med hensyn til synd.

Mister man chancen til Paradiset på lige fod med en ikke jøde, og bliver konsekvensen for at komme i Helvede ligeså stor som det er for en ikke-jøde?

Jødedommen kender ikke begrebet Helvede.

Hvis andre familierelationer (ud over det at begge forældre er jøder) kan gøre en forskel, så vil jeg også gerne have detaljer om det, fx hvis man er halv jøde eller har familie der er jødisk- fødte, eller noget lignende, der kan gøre en forskel.

Vi bruger ikke begrebet halvjøde. En jøde er enten født af en jødisk mor eller konverteret til jødedommen.

Hvor mange grene findes der i jødedommen?

Man kan i hovedsagen dele jøder i 3 grupper:
A. Ortodokse, som overholder de jødiske love strengt.
B. Konservative, som tillader visse fornyelser.
C. Reforme, som tillader modernisering af den jødiske religion.

Aron Skop, jøde og pensioneret folkeskolelærer