Spørg

Er jeg jøde?

"Efter den ortodokse lære er et barn alene jøde, såfremt barnet er født af en jødisk mor eller er konverteret til jødedommen," skriver cand. jur. og jøde Finn Schwarz. Foto: Modelfoto: Evgeniya Uvarova/colourbox.com

"Kan jeg kalde mig jøde?", spørger to læsere. Den enes mor er jøde, ikke faderen. Hos den anden er det omvendt. Hvorvidt man betragtes som jøde afhænger traditionelt af, om man er barn af en jødisk far eller en jødisk mor, svarer jøde Finn Schwarz

I denne artikel bringes to spørgsmål og svar vedrørende to pigers spørgsmål om jødisk identitet, som oprindeligt har været udgivet uafhængigt af hinanden. Cand. jur. og jøde Finn Schwarz svarer.

1. Spørgsmål: "Min mor var jøde - er jeg så jøde?"

Jeg har nu kigget mange forskellige steder og har i mange år været i tvivl, så derfor spørger jeg nu her:

Jeg er datter af en mor, der selv er datter af en jødisk kvinde. Hun er altså jøde, ifølge jødedommen selv, så vidt jeg har forstået. Det, jeg er i tvivl om, er så, om jeg er jøde eller hvad?

I princippet er jeg kvart jøde, men jeg er ikke klar over, om man så bliver betegnet som decideret jødisk. Vi ved ikke meget om min mormor og har ikke selv nogen relationer til jødedommen ellers.

Med venlig hilsen
Charlotte

2. Spørgsmål: "Min far var jøde - er jeg så jøde?"

Min far og hans familie er jøder. Min mor er kristen. Når jeg er sammen med min mor, holder vi os til de kristne traditioner. Når jeg er sammen med min fars familie, bruger vi de jødiske traditioner. Jeg spiser for eksempel ikke svinekød, spiser jødisk mad, holder hanukkah og så videre, når jeg er sammen med min far.

Men hvornår kan jeg kalde mig jøde? På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Michelle

1. Svar: Hvis moderen er jøde, men ikke faderen

Kære Charlotte

Ifølge jødedommen er en person jøde, såfremt vedkommende er født af en jødisk mor, hvilket indebærer, at kvinder således er "bærere" af religionen. I dit tilfælde indebærer det, at såfremt din mormor var jøde, er din mor jøde, og dermed er du også efter jødedommen jøde - ligesom dine børn vil være jøder.

Hvorvidt du er interesseret i at udforske dit jødiske tilhørsforhold og få mere at vide om jødedommen og ikke mindst, hvordan moderne jøder lever i det jødiske samfund i Danmark er op til dig selv.

Du er naturligvis meget velkommen til at kontakte Mosaisk Troessamfund - det jødiske samfund i Danmark, gå på vores hjemmeside eller blot komme til en af de mange aktiviteter, herunder aktiviteter for unge (DJUS).

I dit tilfælde - som datter af en jødisk mor - er der altså ikke noget religiøst problem i relation til dit tilhørsforhold til det jødiske samfund i Danmark. I modsætning til dig er børn af en jødisk far og en ikke-jødisk mor ikke efter jødedommen - som vi praktiserer den - jøde.

Mange har alligevel et tilhørsforhold til det "jødiske" og nogle vælger i ungdommen eller senere i livet at konvertere til jødedommen - også denne gruppe er særdeles velkommen i det jødiske samfund i Danmark.

Med venlig hilsen
Finn Schwarz

2. Svar: Hvis faderen er jøde, men ikke moderen

Kære Michelle

Tak for dit spørgsmål, som ikke er så enkelt at besvare.

Efter den ortodokse lære er et barn alene jøde, såfremt barnet er født af en jødisk mor eller er konverteret til jødedommen. Der har dog igennem en årrække været en stadig større erkendelse af, at denne halachiske definition, som måske er anvendelig som definition i relation til den ortodokse gudstjeneste, ikke på tilstrækkelig måde tager hensyn til for eksempel den situation, som du befinder dig i.

Der er gjort mange overvejelser herom - også med baggrund i historien, hvor antisemitiske bølger netop opfattede enkeltpersoner som tilhørende den jødiske gruppe, uden at vedkommende efter den halachiske definition var jøde. Tankegangen bag kan udtrykkes derhen, at jøde er den, som andre betragter som jøde.

Med udgangspunkt i den enkeltes ret til at definere sig selv, kunne man også sige, at jøde er den, som selv definerer sig som jøde.

Med udgangspunkt i denne tankegang kan man forestille sig en "parallelfamilie" til din familie, hvor barnet er født af en jødisk mor, men holder de kristne traditioner med farens familie - er det da rimeligt at betragte barnet som jøde, hvis barnet ikke selv definerer sig som jøde?

Jeg har stor forståelse for dit religiøst-eksistentielle spørgsmål, men i hverdagen burde det i dag ikke give anledning til så store problemer. Det jødiske samfund i Danmark er et åbent samfund forstået på den måde, at alle samfundets aktiviteter, der ikke fordrer et egentligt medlemskab, kan benyttes af alle, og du skal være mere end velkommen.

Med venlig hilsen
Finn Schwarz
Cand. jur. og jøde