Er monoteistiske religioner farlige?

Spørgsmål:
Til deltagerne.

Har I gjort jer overvejelser over, at det er de monoteistiske religioner, som er farlige. Hver har I jeres misundelige og fjendtlige Gud, som ikke tåler nogen ligemand. Derfor er der skjult religions-konkurrence, ikke nødvendigvis krig mellem jødedom, islam og kristendom - og på et tidspunkt kommer sikhisme såmænd med ind i konkurrencen.

En polyteistisk religion gårikke så højt op i, hvad "andre" guder er eller ikke er.

Hvad kan I hver især gøre for, at jeres egne religioner bliver så tolerante som mulig. F.eks. kunne jødom og islam tillade ægteskab for kvinder med hvem som helst. Det er jo racisme, som det er nu. - og imod menneskerettigherne.

Har I tænkt over, at Danmark har givet religionsfrihed , MEN også forpligtet sig overfor menneskerettighederne. Det er en varm kartoffel. Har I tænkt over konsekvenserne af dette i fremtiden. Har I tænkt over, at det ikke er nok at sige, at vi har religionsfrihed ifølge grundloven?

Venlig hilsen
Lars Steen Larsen
Doktorand, Lund Universitet.

Svar:
Kære Lars Steen Larsen.

I dit indlæg startet du med at konstatere, at specielt monoteistiske religioner skulle være farlige, baseret på, at Gud er en fjendtlig og misundelig Gud, som ikke tåler nogen ligemand.

Det er ikke jødisk tankegang at give Gud hele ansvaret for, at det er en farlig verden vi lever i, men jødedommen lægger i høj grad ansvaret for, hvordan det går i denne verden, på det enkelte menneske, som har fået muligheden for at vælge mellem godt og ondt (den frie vilje), og på den måde blevet ansvarlig for dets handlinger.Det ville være alt for nemt for mennesket at skyde skylden for al verdens ondskab over på Gud, og dermed fritage sig selv for skyld.

Din definition på "racisme" er noget speciel og derfor svær at kommentere. Derimod vil jeg svare på dit spørgsmål om, hvordan jeg kan arbejde for, at jødedom bliver så tolerat som muligt., ihvorvel det måske nok er en overdreven tillid, du viser mig, hvis du tror, at jeg er i besiddelse af en så stor indflydelse. Men måske kan vi alle gøre noget, sådan i al beskedenhed og i ydmyghed.

Nu er det sådan, at alle ideologier og religioner som bekendt kan misbruges - desværre viser historien mange eksempler derpå - fundamentalisme og fanatisme har ført til mange uhyrligheder - også i jødedommen - men det er altså ikke religionen i sig selv, der er intolerant, men mennesketrs fortolkning af religionen der har ført til intolerance.

Personlig prøver jeg i mit daglige liv at leve op til en tolerant livsindstilling. Jødedom er en religion for dem, der er født ind i den og for dem, der af egen fri vilje er konverteret til jødedommen. Den jødiske religion er tolerant over for andre religioner i den forstand, at den ikke driver missionsvirksomhed, ud fra den betragtning, at andre religioner og civilisationer i høj grad er baseret på ånden i de ti bud, som jødedommen anser for at være grundlaget for en fælles menneskelig etik. Dermed anser jødedommen hele menneskeheden som lige overfor Gud - baseret på ideen om, at mennesket er skabt i Guds billede - og med mennesket menes alle folkelag og ikke kun jøder.

Disse tanker om tolerance forsøger jeg i tale og i skrift at give udtryk for, hvor det er muligt - både blandt jøder og blandt ikke-jøder.
Det er mit håb, at også du måske derved er blevet en lille smule mere tolerant over for monoteistiske religioner.

Aron Skop