Forhistorisk religion bevidnes af fund og hypoteser

Lerfigurer, hulemalerier, helleristninger og begravelsesskikke kan sammenlignes med tilsvarende ting fra kulturer, man kender bedre til, og man kan herudfra opstille formodninger om, at de er indgået i en form for religion, skriver professor Hans Jørgen Lundager Jensen. - Foto: Foto: Arkiv

Forhistorisk religion har sandsynligvis lignet religionsformer, der kendes fra jæger- og samlerkulturer, skriver religionsprofessor Hans Jørgen Lundager Jensen

Spørgsmål:

Hvordan kan historikere undersøge, hvordan religion er opstået, og findes der nogle anerkendte teorier om dette?

Ved man derudover, hvordan nogle af de ældst kendte religioner er opstået - som f.eks. Ægyptens eller Mesopotamiens religion? Og hvor meget kender man til jødedommen før Moses' tid?

Med venlig hilsen
Jakob

Svar:

Religionens opståen kan undersøges indirekte via spor fra forhistorisk tid, f.eks. lerfigurer, hulemalerier, helleristninger og begravelsesskikke. De kan sammenlignes med tilsvarende ting fra kulturer, man kender bedre til, og man kan herudfra opstille formodninger om, at de er indgået i en form for religion.

Man kan desuden opstille hypoteser om mulige former for religion, ud fra hvad der vides fra etnografiske beskrivelser af stammesamfund. Forhistorisk religion har sandsynligvis lignet religionsformer, der kendes fra jæger- og samlerkulturer.

Egyptisk og mesopotamisk religion er dannet på grundlag af jæger- og agerbrugssamfund, men har samtidig tilføjet afgørende nye træk: en klasse af religiøse specialister ('præster'), monumentale bygninger ('templer') og fastholdelse og videregivelse af religiøse udsagn i form af skrift.

Moses antages normalt at være en legendarisk person. Religionen i det område, der nu er staten Israel og de palæstinensiske selvstyreområder, har før det, vi kender som jødedom, været en religion, der på mange punkter har lignet egyptisk og mesopotamisk religion, men mindre imponerende. Man har særlig dyrket en mandlig guddom for storme og regn, og man har bragt ofre i form af brændte dyr eller dele af dyr.

Med venlig hilsen
Hans Jørgen Lundager Jensen
Professor i Religionsvidenskab, Aarhus Universitet

Svaret giver udtryk for panelistens holdning. Religion.dk har inviteret religionsforskere og repræsentanter fra forskellige religioner og religiøse grupperinger til at besvare de spørgsmål, som sendes til "Spørg om religion". Alle svar i "Spørg om religion" giver udtryk for panelisternes egen holdning, ikke for hvad religion.dk mener.